Uncategorised

„Info-Point-Polregio” – sieć struktur socjalnych w NRW

Jesienią bieżącego roku rozpoczęła się realizacja projektu pt.: „Info-Point-Polregio” – sieć struktur socjalnych w NRW. Projekt na rzecz wzmocnienia kompetencji społecznych migrantów polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii Północnej - Westaflii. Wkład w partycypację społeczną i integrację.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Polregio e.V. z Aachen i dofinansowany ze środków  Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Realizacja projektu przewidziana jest na kolejne dwa lata, tj. do końca 2021 roku.

Koncepcja projektu zakłada w kompleksowy i profesjonalny sposób wzmocnienie kompetencji migrantów polskiego pochodzenia zamieszkujących NRW poprzez pomoc w integracji strukturalnej, a w konsekwencji w codziennym życiu. Na terenie NRW wyodrębniono tzw. grupy defaworyzowane, potencjalnie zagrożone wykluczeniem spolecznym, badz wykluczone przez system lub sytuacje rodzinna lub zawodowa, sa to m.in.: kobiety w każdym wieku, pracownicy sezonowi, emigracja po 2011 roku (w tym dzieci do 18 roku zycia), seniorzy. Realizacja założonego celu odbędzie się poprzez implementację modelu punktów doradczych „Info-Point-Polregio” wypracowanego w ramach pilotażowego projektu o tym samym tytule realizowanego od września 2018 do lutego 2019 roku. 

Realizacja projektu obejmie swoim zasięgiem w pierwszej kolejności miasta i okolice: Aachen, Essen, Wuppertalu i Kolonii, niewykluczony jest transfer niektórych działań projektowych do innych miejsc w NRW.

W ramach projektu zaplanowany jest szereg działań indywidualnych i grupowych, spotkań otwartych i zamknietych, doradztwo indywidualne i grupowe, a także online z udziałem ekspertów z dziedzin takich jak, m.in.: praca socjalna, prawo i prawo podatkowe, psychologia i psychoterapia, nauczanie języka niemieckiego i polskiego jako dziedziczonego oraz wiele innych, przy czym konkretne potrzeby będą na bieżąco konsultowane z beneficjentami projektu. 

Projekt wraz z siecią struktur socjalnych „Info-Point” jest wstępem do wypracowania trwałej oferty wsparcia socjalnego dla migrantów pochodzenia polskiego w Nadrenii Północnej-Westafalii, jest odpowiedzią na potrzebę integracji strukturalnej, a w konsekwencji na zapewnienie wszystkim grupom społecznym jednakowego dostępu do informacji, która jest podstawą równoprawnego funkcjonowania w danym środowisku. Istotnym elementem projektu jest stworzenie tzw. mapy zasobów, czyli nie tyko zdiagnozowanie deficytów wśród migrantów pochodzenia polskiego, ale przede wszystkim wyłonienia z tego samego grona niejako ekspertów - którzy w trakcie trwania projektu otrzymają m.in. fachowe wsparcie w postaci szkoleń, a później to oni  swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierali procesy adaptacyjne i integracyjne  w swoim otoczeniu. W ramach projektu powstanie m.in. publikacja „Curriculum integracji”.

Kierownik projektu Joanna Szymanska

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.polregio.eu/index.php/info-point/projekt-info-point

Foto: Alexandra Lewicki

Na zdjęciu w banerze od lewej: Piotr Sigwantz (Biuro Wuppertal), Anna Golan (Biuro Köln), Sarah Kiermaszek (PR-NRW), Joanna Szymanska (Projektleiter-NRW), Magda Kowalska (Biuro Essen), Blanka Zaborowski (Biuro Aachen), Wiesiek Lewicki (Koordynator-NRW)

Projekt „Info-Point-Polregio" jest pilotowany przez Landowy Związek Organizacji Polskich w NRW i dofiansowany ze środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu  Północna Nadrenia-Westfalia

 

Polonia się zmienia twierdzi Thorsten Klute, Pełnomocnik ds Polonii w NRW

Polonia się zmienia. Niemiecka i polska polityka muszą to wziąć pod uwagę

„Czuć się jak w domu w obu krajach, w Polsce i w Niemczech. Czerpać z dwóch różnych doświadczeń kulturowych i społecznych i móc przekazywać dalej ich wartość” – Ilona spontanicznie odpowiada na pytanie, co w Niemczech znaczy dla niej jej polskie pochodzenie. Miała 15 lat kiedy ponad 30 lat temu przyjechała z rodzicami z Polski do Niemiec na daleki Zachód. Tutaj poznała męża, także pochodzącego z Polski. Początek na pewno nie był łatwy. Dziś oboje są urządzeni, mają pewne miejsca pracy. Dorosłe już dzieci urodziły się w Nadrenii Północnej-Westfalii, tam, gdzie żyje rodzina.

Agnieszka i jej niemiecki mąż mieszkają w Berlinie, przyjechała do Niemiec w latach 90. „za miłością”. Ich wspólne dziecko mówi po niemiecku i po polsku, podobnie jak już jej mąż. Cała trójka utrzymuje bliski kontakt z rodziną Agnieszki w Polsce. Materialnie również są zabezpieczeni, każde z nich ma pracę.

Agnieszka i Ilona – dwie krótkie biografie przedstawicielek niemieckiej Polonii, to przy całej ich odmienności obraz typowy. W Niemczech jest bardzo dużo ludzi, będących nieodłączną częścią niemieckiego społeczeństwa i nieustannie wędrujących zbudowanymi przez siebie mostami przez Odrę i Nysę. Tworzą dziś oni oblicze niemieckiej Polonii, nie powodując większego rozgłosu, a budząc chyba coraz większą uwagę publiczną i polityczną.

„My niewidzialni” – to tytuł wspaniałej książki Petera Olivera Loewa na temat historii Polaków w Niemczech, poruszającej także kwestię publicznego postrzegania w Niemczech Polonii. Od jej ukazania się minęło pięć lat. Lat, w których i tak już liczna grupa osób polskiego pochodzenia w Niemczech jeszcze się zwiększyła. I choć w międzyczasie dynamika wzrostu wyraźnie spadła, to nadal więcej ludzi przemieszcza się co roku z Polski do Niemiec, niż odwrotnie. W ubiegłym roku nadwyżka imigrantów i tak wyniosła jeszcze niecałe 3 200 osób, ale wcześniej była znacznie większa. Grupa osób polskiego pochodzenia w Niemczech rośnie. Otwierając szerzej oczy, nie można jej dziś właściwie przeoczyć.

Hidden champions – niewidoczni mistrzowie historii imigracji

Polonia jest swego rodzaju ukrytym mistrzem najnowszej historii niemieckiej imigracji. Już w 2016 roku Ministerstwo ds. Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii zebrało i opublikowało dane statystyczne, dotyczące ponadprzeciętnych sukcesów w dziedzinie integracji w grupie osób polskiego pochodzenia w tym landzie. Przy tym zasadnicze warunki, pozwalające osobom pochodzącym z Polski w pełni uczestniczyć w Niemczech w codziennym życiu, również są relatywnie dobre. Osoby te mają często doskonały poziom wykształcenia, umożliwiający podjęcie pracy w Niemczech. Swoboda przemieszczania się pracowników w Unii Europejskiej zapewnia w zasadzie sprawny dostęp do niemieckiego rynku pracy. Po pierwszych udanych próbach poruszania się w sąsiednim kraju często dołączają do nich rodziny. W niemieckich przedszkolach i szkołach dzieci polskiego pochodzenia nie są dzisiaj wyjątkiem. Ale nie tylko. Miejsca pracy w Niemczech tworzą dziś także polskie firmy. Czasy, kiedy kapitał firmowy na inwestycje między Niemcami a Polską płynął wyłącznie z zachodu na wschód, już dawno minęły. Żywność, stacje paliw, usługi – coraz więcej polskich firm interesuje się niemieckim rynkiem. Szanse na zainteresowanie polskich przedsiębiorstw inwestowaniem na zachód od Odry są tak duże, że należąca do Nadrenii Północnej-Westfalii agencja wspierania biznesu NRW.INVEST już od 2016 roku utrzymuje w Warszawie własne biuro. Sprawy się kręcą. A ponieważ idą stosunkowo dobrze, może dlatego mniej się o nich mówi. To właśnie są niewidoczni mistrzowie.

Około 650 tysięcy ludzi z polską biografią migracyjną – są to zgodnie z oficjalną interpretacją wszyscy urodzeni w Polsce, albo mający przynajmniej jednego z rodziców urodzonych w Polsce – mieszka dziś według miarodajnych szacunków w samej tylko Nadrenii Północnej-Westfalii. To więcej niż trzy procent ludności. W całych Niemczech już od dawna mogą to być według tej definicji ponad dwa miliony osób polskiego pochodzenia. I biorąc pod uwagę sukcesy polsko-niemieckiej historii migracji i integracji w minionych dekadach, nadszedł czas, aby w większym stopniu postrzegać ją także politycznie, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Instrumenty, służące lepszej percepcji właściwie istnieją, są to między innymi rozwijające się społeczeństwo obywatelskie osób polskiego pochodzenia w Niemczech i polityczna decyzja o ustanowieniu osób do spraw kontaktu z Polonią, nazywanych „pełnomocnikami ds. Polonii”, przy władzach federalnych oraz we wszystkich 16 landach.

Należy poważnie traktować rolę pełnomocników ds. Polonii

W pełni uzasadnione jest w Niemczech pytanie: Dlaczego istnieje taka funkcja w odniesieniu do żyjących w Niemczech osób pochodzenia polskiego, a nie ma jej dla grupy osób pochodzenia tureckiego, włoskiego, wywodzących się z Hiszpanii czy z wielu innych krajów, mieszkających w Niemczech jako imigranci? I wciąż trzeba na to pytanie odpowiadać w ten sposób: w przypadku Polonii chodzi o coś więcej niż o aktualną politykę integracyjną. Chodzi o pewne karty niemieckiej historii i podejście do niej, bowiem w Republice Weimarskiej Polacy wywodzili z czasem swoje prawa jako mniejszości z artykułu 113 konstytucji Rzeszy („Obcojęzyczne części narodu nie mogą być ograniczone przez ustawodawstwo lub administrację w ich wolnym i narodowościowym rozwoju, a w szczególności w używaniu mowy ojczystej na lekcjach, jak również w obliczu wewnętrznej administracji i wymiaru sprawiedliwości”). Naziści zniszczyli te struktury, zabijając przywódców Polonii. Do dziś także i te zbrodnie, popełnione w Rzeszy Niemieckiej wobec Polonii, wciąż wywołują dyskusje między Polską i Niemcami na temat właściwego traktowania przeszłości. Temat jest wysoce aktualny. Tak więc złożona rządowi polskiemu przez Niemcy w 2011 roku obietnica ustanowienia przy rządzie federalnym i we wszystkich 16 krajach związkowych osób do kontaktu z Polonią jest czymś więcej, niż tylko dodatkiem do niemieckich struktur integracyjnych. Chodzi raczej o podejście do bolesnej historii Polaków w Niemczech.

Nauka języka polskiego w Niemczech: szersza oferta, zgodna z niemieckimi programami nauczania

Pozycja osób do kontaktu z Polonią jest w niemieckich landach bardzo różna. Sięga od oficjalnie mianowanych pełnomocników po stwierdzenie, że wszystkie grupy imigrantów traktuje się jednakowo, a zatem nie zapewni się jednej z nich uprzywilejowanej pozycji poprzez ustanowienie odrębnej funkcji, przywiązując do niej w ten sposób szczególne znaczenie. Podobnie z różnym sukcesem przebiega przyznawanie praw, uzgodnionych w polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sąsiedztwie (Traktat między Republiką Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy). Jednym z tych praw jest oferta nauki języka polskiego w Niemczech. Często twierdzi się, że nie ma na nią zapotrzebowania. Ale czy to prawda? Każdy, kto kwestionuje zapotrzebowanie na naukę języka polskiego w Niemczech, musi również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Nadrenii Północnej-Westfalii w tak wielu szkołach są klasy z językiem polskim jako ojczystym. Naprawdę bardzo się cieszę, że w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach Nadrenii Północnej-Westfalii uczestniczyło w zajęciach lekcyjnych w języku polskim jako ojczystym ponad 4 600 dzieci pochodzenia polskiego. Był to kolejny znaczący, bo dziesięcioprocentowy wzrost liczby uczestników w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wspaniałą sprawą jest obserwować, jak te lokalne lekcje w ojczystym języku owocują impulsami dla współpracy polsko-niemieckiej. Spontanicznie przychodzi mi na myśl kilka przykładów. W zeszłym roku dzieci i młodzież ze szkół w Kolonii i okolicach, prowadzących zajęcia w języku polskim jako ojczystym, zajmowały się w ramach projektu pod tytułem „1, 2, 3 – Polska wolna” odzyskaną po 123 latach w 1918 roku niepodległością Polski, a w projekcie filmowym odnosiły się do swojego dzisiejszego życia w Niemczech. Zaś podczas przygotowań do nawiązanego właśnie latem 2019 roku partnerstwa miast między Rawiczem i Attendornem uczestnicy tamtejszych zajęć w języku polskim jako ojczystym byli wraz ze swoją zaangażowaną nauczycielką jednym z motorów współpracy. Umacnianie tych struktur musi leżeć w niemieckim interesie, a inicjatywa powinna wychodzić z Niemiec. Przykład nauki języka polskiego pokazuje, że musi być także w interesie Niemiec, aby nauka odbywała się w Niemczech i zgodnie z programami nauczania, opracowanymi w Niemczech, a nie w ministerstwach innych krajów. Mówiąc inaczej: nie może być w interesie Niemiec, aby programy nauczania w Niemczech były kształtowane przez polityków innych państw, nawet, jeśli stosunki z nimi są tak przyjazne.

Oblicze Polonii w Niemczech jest dziś bardziej zróżnicowane, niż postrzegają je politycy

Kwestia „Kim jest Polonia i jak ją popieram? ” jest jednak nie tylko sprawą niemieckiej polityki. Po stronie polskiej także można zapytać, czy organizacje, wytypowane dwadzieścia lat temu, nadal są dziś odpowiednie, aby samodzielnie reprezentować cały wachlarz Polonii, biorąc pod uwagę ogromny wzrost liczby ludności polskiego pochodzenia w minionych dekadach. W ostatnich latach powstały w całych Niemczech nowe organizacje, wywodzące się z kręgu społeczeństwa obywatelskiego pochodzenia polskiego. Są to organizacje jasno deklarujące swoje polskie korzenie i równie jasno aspirujące do owocnego zaangażowania na rzecz całego niemieckiego społeczeństwa – kraju, w którym dzisiaj żyją. Stowarzyszenia zajmujące się doradztwem społecznym dla imigrantów w Niemczech, organizacje polskich kobiet na stanowiskach kierowniczych, inicjatywy na rzecz polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej – zakres nowego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego ze strony ludzi, którzy przybyli z Polski do Niemiec, jest znacznie szerszy niż 20 lat temu. Powstały w ten sposób wspaniałe nowoczesne, integracyjne pomysły. Organizacje te nie chcą być przedłużonym ramieniem ani niemieckiej, ani polskiej polityki. Nie czują się – a jeśli, to w niewielkim stopniu – reprezentowane przez małe stowarzyszenia bardzo mocno stawiające na tradycję i wartości narodowe, czasem występujące z pozycji nacjonalistycznych. Znajduje to także odzwierciedlenie w wynikach wyborów w polskich konsulatach w Niemczech.

Polonia głosuje w polskich wyborach bardziej liberalnie. Poświęcanie tym licznym nowym organizacjom niemieckiej Polonii zbyt małej uwagi i nieprzyznawanie prawa do zabierania głosu w decydujących obszarach, także po stronie polskiej polityki, oznacza również rezygnację z wielkiej szansy na intensyfikację działalności wśród Polonii w Niemczech.

Ilona, która 30 lat temu przyjechała do Niemiec jako nastolatka, na pytanie, czy ona i jej mąż, mieszkając w Niemczech, zetknęli się z organizacjami polonijnymi, odpowiedziała bardzo krótko „nie”, z wyjątkiem imprez muzycznych w cyklu „Koncert gwiazd”, na których wielokrotnie bywali razem. Nie jest to odosobniony przypadek. Polskie środowisko imigracyjne w Niemczech zmieniło się i powstanie luka, jeśli jego zmiany nie znajdą odzwierciedlenia w percepcji i reprezentacji politycznej. Dlatego nadszedł czas, aby odpowiedzieć na te potrzeby, w większym stopniu prezentować szeroki wachlarz środowisk polskiego pochodzenia w Niemczech, eksponować szczególnie nowe oblicze młodej Polonii i je akceptować. Pierwszym krokiem do tego jest polityczne uświadomienie sobie tego szerokiego wachlarza. Po obu stronach – w Niemczech i w Polsce.

Z niemieckiego przełożyła Elżbieta Michałowska

Thorsten Klute

Pełnomocnik ds. Polonii w Nadrenii Północnej-Westfalii, w latach 2013–2017 sekretarz stanu ds. integracji w rządzie landu Nadrenia Północna-Westfalia, obecnie etatowy członek zarządu AWO Wschodnia Westfalia-Lippe [AWO, Arbeiterwohlfahrt – niemiecka organizacja charytatywna – przyp. tłum.].

Artykuł ukazał się w  Magazynie DIALOG 128 (2019)

Polregio zaprasza na teatr 17-go listopada do Nadelfabrik

Polregio zaprasza wszystkich miłośników sztuki teatralnej do swojej siedziby ww foyer Nadelfabrik , Reichsweg 30 w Aachen na prezentacje sztuki Teatru Gdańska: Zachiało wom sie KALWAR!!!

Bilety można zamawiać w Teatrze lub do nabycia przed spektaklem. Informacje te prosimy przekazywać znajomym i przyjaciołom!

Zapraszamy do Bonn na jesienny "Kongres Młodej Polonii"

W październiku br. "Konvent Organizacji Polskich w Niemczech" już poraz czwarty zorganizuje kongres dla Polonii. Tym razem będze to europejski „Kongres Młodej Polonii” w Bonn z mottem: „Młodzi Polacy i Polki w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej”.

KONGRES MŁODEJ POLONII - BONN 2019

4.- 6. października 2019 w Bonn,

Miejsce: Gustav-Stresemann-Institut, 53175 Bonn, Langer Grabenweg 68

Celem „Kongresu Młodej Polonii” jest motywowanie młodych obywateli polskiego pochodzenia na rzecz europejskiej integracji w kraju swojego zamieszkania. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy będą debatować na tematy związane z partycypacją młodej Polonii w procesach integracycjnych w UE, sieciowaniu się młodego społeczeństwa obywateskiego UE oraz aktywności i upowszechnianiu dobrych przykładów obecności ludzi młodych w codziennym życiu kulturalnym, obywatelskim i politycznym, ekologicznym w Unii Europejskiej.

W piątek 4 października zainaugurowane zostanie spotkanie „Młodej Poloni” pt.:“Europa zaczyna się w domu“ dyskusją moderowaną z udziałem Pełnomocników ds. Polonii w Niemczech. Wieczór zwieńczy występ Czesława Mozila (Czesław śpiewa dla Polonii).

W sobotę, 5 października, będzie jednocześnie oficjalnym otwarciem Kongresu Młodej Polonii, nad którym patronat honorowy objął  Pełnomocnik ds. Polonii przy Landzie Nadrenii Północnej-Westaflii  Thorsten Klute.

W programie „Kongersu Młodej Polonii” są m.in. 3 panele dyskusyjne: (JA) Moje miejsce w Unii Europejskiej – „Europa zaczyna się od domu“. (My) "Młode,  europejskie społeczeństwo obywatelskie w służbie procesów   integracyjnych w Unii Europejskiej“, oraz (Jak?) "Młoda Europa ma głos – społeczne, kulturalne, polityczne  zaangażowanie  młodej Polonii“.

Niedziela 6 października upłynie pod znakiem pracy w grupach tematycznych (polityka, społeczeństwo obywatelskie, media i kultura, ekologia) - każda z grup wypracuje „postulaty Młodych Europejczyków” polskiego pochodzenia – ich wizję i impulsy na przyszłość, które to zostaną upublicznione oraz przesłane decydentom na szczeblu landowym, krajowym i europejskim.

„Kongers Młodej Polonii” jest platformą spotkania w ramach projektu „Koalicji dla Polonii”. Więcej informacji na www.Konwent.de  i  www. Polonia-Viva.eu  oraz w medich społecznościowych. Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać jak najszybciej gdyż liczba miejsc jest limitowana, a karty wstępu zostaną przesłane w kolejności napływających zgłoszeń.

Organizatorem „Kongresu Młodej Polonii” jest Konwent Organizacji Polskich w Niemczech we współpracy i dofinansowaniu przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów oraz Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Migrantów i Integracji Kraju Nadrenii Północnej Westwalii.

Przypomnijmy poprzednie Kongresy Organizacji Polskich organizaowane przez Konvent. I Kongres odbył się w Berlinie w grudniu 2012 w Przedstawicielstwie Landu NRW przy Rządzie Federalnym BRD, II Kongres odbył się w paćdzierniku w Landtagu NRW a III ponownie w Przedstawicielstwie NRW w Berlinie.

W pańdzierniku tego roku IV Kongres poświęcony debacie Młodej Poloni znajdzie swoje miejsce w przepięknym ośrodku konferencyjnym instytutu Gustava Stresemanna w Bonn.

Organizatorem „Kongresu Młodej Polonii” jest Konvent Organizacji Polskich w Niemczech we współpracy i dofinansowaniu przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów oraz Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Migrantów i Integracji Kraju Nadrenii Północnej Westwalii.

Gustav Streseann Institut  oraz Instytut Polonicus są partnerami organizacji IV Kongresu a patronat medialny objęłoła Polonia Viva, redakcja Twoje Miasto i Magazyn Polonia. Wieczorki muzyczne w przytulnej piwniczce Instytutu Strasemann uświetnią: Czesław Mozil oraz Róża i Benek Frąckiewicz, a disco poprowadzi DJ Elik.

Już dzisiaj cieszymy się na wspaniałe spotkanie, ciekawą debatę i innowacyjne impulsy dla naszej europejskiej POLONII !

Wiesław Lewicki

Program PL                                                                    Programm DE

Zgłoszenie PL                                                                Anmeldung DE

Polonicus-Gala 2019 in Aachen

Am 18. Mai 2019 zum 11 Mal, zum 10 Mal im Krönungsaal des aachener Rathauses, 44 Statuetten – 44 großartige Persönlichkeiten! "Komm herab, Heiliger Geist, und erneuere das Antlitz dieses unseres Landes!" aus dem Psalm 104. 

Erzbischof Prof. Dr. Henryk Muszynski – Ehren-Polonicus-Preis 2019 machte diese Worte zum Motto seiner Dankrede, nicht nur um die Wichtigkeit dieser Worte noch einmal hervorzuheben, nicht nur um auf die Verdienste um den Dialog und Weltfrieden des Karlspreisträgers seiner Heiligkeit Johannes Paul II aufmerksam zu machen… Diese Worte sollen ein Leuchtturm für unsere Gesellschaft werden! 

Mit dem POLONICUS-Preis schuf das Institut Polonicus in Deutschland eine Aus­zeichnung, die das Engagement vieler großartiger Persönlichkeiten, die sich um den europäischen und deutsch-polnischen Dialog, Kultur und Zivilgesellschaft verdient gemacht haben, ehrt. Die erste Edition des Preises 2009 rief zahl­reiche Diskussionen hervor, die die große Notwendigkeit und die Richtigkeit der Idee nur bestätigten. Der Preis fand eine breite Akzeptanz in den Polonia-Kreisen, sowohl in Deutsch­land als auch in Europa. Der damalige Botschafter RP, Dr. Marek Prawda übernahm die Schirmherrschaft über das Preis und scheut keine Mühe zu betonen, wie wichtig die Aus­zeichnung von hervorragenden und engagierten Persönlichkeiten mit dem POLONICUS-Preis für das Selbstbewusstsein der Polonia in Deutschland und Europa ist.

Dieses Jahr wurde der Preis zum 11. Mal verliehen.  Zum 10. Mal fand die Polonicus-Gala im historischen Krönungssaal des aachener Rathauses. Es wurden vier großartige Personen ausgezeichnet, unter anderem, der Schirmherr des Preises  - Dr. Marek Prawda, für seine Verdienste um die europäische Integration.

Der Preis wurde in vier Kategorien verliehen: Polonia und Kultur,  Deutsch-Polnischer Dialog, Europäischer Dialog und der Ehrenpreis für das gesamte Lebenswerk, verliehen.

In der Kategorie „Deutsch-Polnischer Dialog“ wurde der Oberbürgermeister der Stadt Aachen Herr Marcel Philipp ausgezeichnet. Im Interview sagte Marcel Philipp: „Wenn ich die Liste der großartigen Persönlichkeiten sehe, die bisher mit der Auszeichnung bedacht wurden, werde ich ganz demütig. Es sind Menschen, die ihr Lebenswerk der Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen, der Aussöhnung und der europäischen Zukunft gewidmet haben. Für mich ist die hohe Anerkennung, die mir widerfährt, ein Ansporn, alles daran zu setzen, dass zwischen Deutschen und Polen eine dauerhafte Freundschaft-und Vertrauensbeziehung entstehen kann.“. Die Laudatio für Herrn Oberbürgermeister hielt Jury-Vorsitzender des Polonicus-Preises Wieslaw Lewicki, der sich u.a. für Unterstützung der Stadt Aachen, jetziger und früherer Vertreter des Stadtrates bedankte.

In der Kategorie  „Europäischer Dialog“ wurde Dr. Marek Prawda, ehem., Botschafter Polens in Deutschland, Schweden und bei der EU,  und seit 2016 der Europäischen Kommission in Polen und eben der Schirmherr des Preises, ausgezeichnet. Die Laudatio sprach Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D., die mit dem Polonicus-Preis im Jahr 2018 geehrt wurde. Frau Süssmuth dankte Herrn Prawda für sein Engagement um den europäischen Dialog, wies auf seine gesamte Attitüde, sein Leben, das dem Engagement  für die Integrationserfolge Polens und Europäischer Union gewidmet wurde. 

 

In der Kategorie „Polonia und Kultur“ wurde Grazyna Slomka ausgezeichnet. Frau Slomka verkörpert die Seele polnischer Kultur in Deutschland. Und die Kultur sind Menschen, die diese erfüllen und bekannt machen…Dr. Andrzej Kaluza vom Deutschen-Polen Institut in Darmstadt, der die Laudatio sprach, nannte zahlreiche Verdienste Slomkas, das langjährige Engagement um die polnische Filmkultur in Deutschland,   mit dem Festival „Filmland Polen“ trägt sie seit vielen Jahren zur Popularisierung polnischer Kultur in Deutschland bei.

Erzbischof Prof. Dr. Henryk Muszynski erhielt den Ehrenpreis, für den Aufbau des europäischen Dialogs und der deutsch-polnischen Verständigung. Der Preis wurde für sein gesamtes Lebenswerk verliehen. Sein ganzes Leben hat er dem Gott und der Gesellschaft gewidmet: „Auf dich, o Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt. In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden“ – Erzbischof Muszynski. In der Laudatio, die Frau Senatorin Barbara Borys-Damiecka hielt, konnten nicht alle seine Verdienste und Auszeichnungen genannt werden! Erzbischof Muszynski vertritt Kirche die  dem Menschen entgegen beisteht. Eine Kirche die sich aus der Geste der Barmherzigkeit freut. Eine Kirche die Brücken, nicht die Mauer baut.

Polonicus-Gala 2019 war ein Abend voller Emotionen. Ein Zusammenkommen von Menschen, die an dem Abend ein Dank für die Schöpfer der Integration, des Dialogs und Kultur aussprechen wollten.

JS

Nagrody Polonicus 2019 w Akwizgranie przyznane!

Już poraz 11-ty Jury przyznało europejskie nagrody Polonicus 2019. Europejski Instytut Kultury i Mediów „Polonicus” VoG wraz z przedstawicielami europejskiej Polonii honoruje działania na rzecz rozwoju kultury polskiej w Europie oraz postawy prowadzące do poprawy dialogu polsko-niemieckiego w wymiarze europejskim.Wręczając tę nagrodę chcemy wyrazić swoją wdzięczność i szacunek za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz integracji i wzbogacenia życia Polaków w Europie.

Laureatami  tegorocznej nagrody Polonicus 2019 są znane i szanowane przez europejską Polonię osobistości:

 

 

Marcel Philipp, od 2009 Nadburmistrz miasta Akwizgran, niemiecki polityk z CDU, członek Fundacji Nagrody Karola Wielkiego, którą otrzymało 3 Polaków ( prof. Bronisław Geremek, papież Jan Paweł II i szef Rady Europejskiej Donald Tusk), od lat aktywnie współpracuje z Polonią na rzecz jej integracji w NRW, za jego wybitne zasługi na rzecz dialogu polsko-niemieckiego i wspierania społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Grażyna Słomka, działaczka polonijna, filmoznawczyni, reżyserka i dziennikarka, od ponad lat 20 lat prezentuje najnowszą polską kinematografię i tym samym kulturę polską w Niemczech - w ramach autorskiego projektu „Filmland Polen”, swoją działalnością wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego, za jej wybitne zaangażowanie w prezentację kultury polskiej w Niemczech.

 

 

 

Dr Marek Prawda, socjolog i dyplomata, od 2016 dyrektor Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce, były ambasador w Szwecji i w Niemczech oraz były przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, za jego wybitne zasługi na rzecz budowy przynależności i miejsca Polski w Unii Europejskiej oraz Unii Europejskiej w Polsce.


 

 

Nagrodę Honorową za całokształt działalności na rzecz budowania dialogu w Europie odbierze Abp Senior Henryk Muszyński, były metropolita gnieźnieński i prymas Polski, były przewodniczący Komisji ds. Dialogu z Judaizmem oraz Zespołu ds. Rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, współprzewodniczący Zespołu ds. Kontaktów  Episkopatów Polski i Niemiec oraz delegat ds. kontaktów z Komisja Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, prezentujący stanowisko Episkopatu Polski wobec procesu integracji Polski z Unią Europejską, bliski doradca papieża Benedykta XVI.

Tegoroczna uroczysta Gala Polonicus wraz wręczeniem nagród POLONICUS 2019

odbędzie się w sobotę, 18 maja 2019 o godz.19.00

w historycznej Sali Koronacyjnej w akwizgrańskim ratuszu.

Muzyczną oprawę wieczoru zapewni występ Chóru „Benedictus” z Wuppertalu.

Chętnych do wzięcia udziału tegorocznej Gali Polonicus prosimy o zgłaszanie się mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 26 kwietnia br. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia, wstęp za okazaniem imiennego zaproszenia.

Tegoroczna Gala Polonicus zorganizowana jest przez Polregio e.V. oraz Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus VoG, przy współpracy z Fundacją Karola  Wielkiego, finansowana jest przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów.

Wiesław Lewicki
Przewodniczący Jury Nagrody POLONICUS

Aachen, dnia 10 lutego 2019

Info: www.institut-polonicus.eu

Zgłoszenie: Formularz zgłoszenia

Wnioski o akredytację medialną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

P.S. : Możesz wesprzeć nasze Projekty, wpłatą dowolnej kwoty na cele statutowe: 

     Polregio e.V.,   Sparkasse Aachen, IBAN DE51 3905 0000 1070 1041 51

Na życzenie wystawiamy "Spendenbescheinigung" dla "Finanzamt“. Dziękujemy 😊