Uncategorised

Beitrag 3 - Terminarz

Siedziba projektu mieści się w biurze Polregio e.V.

Adres:

Reichsweg 30 (NADELFABRIK)

3 piętro, wejście od podwórza

52068 Aachen

www. http://www.polregio.eu/

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Każdy wtorek: 10.00-12.00

Każdy czwartek: 16-18.00

W biurze projektu!

Oraz indywidalnie po uzgodnieniu terminu!

Beitrag x2 - Ankieta

                                                                      Szanowni Państwo,

 Stowarzyszenie Polregio e.V. z siedzibą w Aachen zwaraca się  z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi pozwolą nam na fachowe opracowanie oferty skierowanej do migrantów polskiego pochodzenia zamieszkujących Nadrenię-Westfalię.

Wszystkie odpowiedzi i dane osobowe będą użyte tylko w celach projektowych, dane nie zostaną przekazane do wglądu osób trzecich, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 25.05.2018.

Wypełnienie ankiety zajmuje tylko 5 minut!

Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc!

Polregio e.V.

W razie pytań, sugestii lub wątpliwości prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź – wstawiając (X) lub uzupełnić pole wpisując odpowiednie dane:

 

Płeć:

Kobieta    (  )                                                                                                                                 Mężczyzna (  )

Przedział wiekowy:

18-30        (  )                                31-40         (  )                               41-55         (  )                            55+ (  )

Wykształcenie:

Brak (  )                       podastawowe (  )               zawodowe (  )               średnie (  )            wyższe (  )

 

Znajomość języka niemieckiego:

Brak (  )            podstawowa A1/A2 (  )    komunikatywna B1/B2    (  )     bardzo dobra C1/C2     (  )

 

Wykonywany zawód:

Proszę podkreślić prawidłową odp.:

 1. Osoba bezrobotna (   )  pobierająca świadczenia socjalne, np.: Hartz 4, inne ..................................

                                            (   )     nie pobierająca świadczeń socjalnych   

 1. Osoba czynna zawodowo na cały etat ( ) lub więcej...........................................................................
 2. Osoba czynna zawodowo na ½ etatu (  )
 3. Osoba czynna zawodowo na 1/3 lub mniejszy wymiar etatu ( ), jaki.................................................
 4. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o Minijob, *Geringfügig i inne           (  )

 

 1. Osoba zatrudniona bez umowy o pracę, zlecenie etc. TAK   (  )    NIE (  ), ...............................
 2. Inne ......................................................, samotna matka/ ojciec..........................................................
 3. Osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (  )      Bez orzeczenia (  )

 

 1. Czy wykonuję Pan/ Pani pracuję zgodną z wykształceniem i kwalifikacjami TAK (  )  NIE (  )

 

Inne:

 

 1. Czy w Państwa gospodarstwie domowym mieszkają dzieci poniżej 18 roku życia TAK (  ), .... NIE (  )

 

 1. W jakim języku rozmawiacie Państwo w domu, w czasie wolnym POLSKI (  )     NIEMIECKI  (  ), INNY, jaki...............................................................................................................................................

 

 1. W jakim języku rozmawiacie Państwo z dziećmi POLSKI (  )        NIEMIECKI (  )       Nie dotyczy  (  ),

INNY, jaki..............................................................................................................................................

 

 1. Od jakiego czasu przebywacie Państwo w Niemczech:

            Mniej niż rok  (  )                 1-5 lat (  )                6-15 (  )        ponad 15 lat (  )

 

 Jaka forma wsparcia jest wg. Pana/ Pani potrzebna w ramach punkInfo-Point-Polregio:

Proszę podkreślić/ dopisać  jakich usług, wsparcia, doradztwa brakuje Państwu w codziennym życiu, na polu rodzinnym lub zawodowym, można podkreślić/ zaznaczyć  więcej niż jedną odpowiedź:

 1. Wsparcie psychologa, psychoterapety (   )
 2. Wsparcie prawnika, radcy prawnego (   ) konkretnie w kwestiach,............................................
 3. Wsparcie doradcy podatkowego (   )
 4. Wsparcie pracownika socjalnego (Szkoła, Jugendamt, Dom Opieki, inne)       (   )
 5. Wsparcie językowe, dobór odpowiedniego kursu j. niemieckiego (  )
 6. Tłumacz przysięgły (   )
 7. Kurs języka polskiego dla dorosłych (   )           dla dzieci&młodzieży  (   )
 8. Kurs języka niemieckiego dla dorosłych (   )           dla dzieci&młodzieży  (   )
 9. Wsparcie indywidualne, pomoc w załatwieniu formalności w urzędach i innych instytucjach ( ),

Np.: w.........................................................................................................................................................

 1. Inne, jakie:

.....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Opcjonalnie!

Jeżeli wyrażacie Państwo chęć skontaktowania się z Państwem w celach informacyjnych, prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych, do wyboru:

Tel.:................................................................................................................................................................

E-Mail:...........................................................................................................................................................

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za Państwa pomoc i współpracę J

 

Projekt Info Point

Idea projektu „Info-Point-Polregio” wyrosła z potrzeby stworzenia trwałych struktur „netzwerkowych” dla Polaków i pomiędzy Polakami zamieszkujących/cymi  Nadrenię-Westfalię. Projekt jest odpowiedzią na wieloletnie doświadczenie w pracy  i kontakt Stowarzyszenia Polregio e.V. z Polakami zamieszkującymi Nadrenię-Westafalię, jak również aktywna działalność stowarzyszenia w sferze publiczno-społecznej. Migranci polskiego pochodzenia zamieszkują Nadrenię-Westafalię od wielu pokoleń, są wchechobecni niemalże we wszystkich dziedzinach życia, na stałe wpisali się w krajobraz socjalny i kulturowy landu. Dane szacunkowe, ostatnie z 2011 roku, wskazują na ok. 800 tyś. mieszkańców Nadrenii-Westafali polskiego pochodzenia, przyczym jest to liczba, która systematyczne wzrasta. Znaczna część migrantów jest doskonale zintegrowana, zarówno w struktury społeczne jak i socjalne, posługuje się językiem niemieckim, jest czynna zawodowo. Niestety pozostała część  należy do grupy słabo lub niezintegrowanej strukturalnie, osoby te borykają się z problemami właściwie we wszystkich dziedzinach życia codziennego, począwszy od braku znajomości języka niemieckiego, bezrobocia, problemów z edukacją dzieci, ubezpieczeniami, aż po problemy w wieku podeszłym – brak odpowiedniej opieki medycznej i socjalnej, i wiele innych. Wiekszość z w/w grup społecznych nie jest w stanie zasięgnąć fachowej pomocy, nie wie gdzie jej szukać, w konsekwencji pojawia się niejednokrotnie, lub skrajnie problem bezdomności. Obserwowany jest również zanik języka polskiego wśród najmłodszych pokoleń, a z drugiej strony fatalna pozycja kobiet niepracujących zawodowo i ich brak znajomości, chociażby w podstawowym stopniu, języka niemieckiego. Do grup defaworyzowanych nalężą również pracownicy sezonowi, opiekunki medyczne, samozatrudnieni. Wszystkie te czynniki wpływają na dewaluację podstawowych wartości społecznych, a w konsekwencji trudności i nawyki, które przekazywane są dzieciom, wnukom etc.

Projekt Info-Point-Polregio w pierwszej fazie realizacji, tj. od września 2018/ lutego 2019, opiera się na zasadzie studium wykonalności, główne zadanie to zbadanie potrzeb migrantów pochodzenia polskiego – w tym aktualizacja danych statystycznych dot. migrantów pochodzenia polskiego w NRW, w pierwszej fazie w północnej części landu (metodą reprezentatywną), zdefiniowanie największych deficytów socjalnych i w konsekwecji stworzenie pilotażowej oferty wsparcia opartej na fachowej wiedzy ekspertów z zakresu, np. prawa, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki społecznej etc. Co bardzo istotne projekt zakłada integrację wszystkich grup spłecznych i wiekowych, bez wyjątku oraz bez względu na światopogląd, długość pobytu w NRW oraz przekonania religijne i polityczne. Wtórnym rezultatem projektu jest wypracowanie zbioru rekomendacji do pracy z migrantami, prymarnie  pochodzenia polskiego, oraz nawiązanie trwałej współpracy i alokacja punktów wsparcia dla migrantów polskiego pochodzenia na terenie całej Nadrenii-Westfalii, biorąc pod uwagę możliwości współpracy oraz liczebność migrantów na danym obszarze. Projekt zakłada stworzenie trwałych struktur na zasadzie sieciowania (networking) i kompleksowe wsparcie socjalne migrantów poprzez, trzy główne nurty:

 1. Prewencja i informowanie. Moje prawa, moje obowiązki, stworzenie oferty wsparcia na zasadzie spotkań otwartych, spotkań z ekspertami, wykładów tematycznych etc. dot. ogólnych zagadnień z zakresu pootiki socjalnej, życia codziennego, litery prawa i prawa podatkowego, wsparcia psychologa/ doradcy; w konsekwencji zbiór fachoych porad oraz giełda kontaktów, docelowo eksperci.
 2. Ogólne poradnictwo socjalne i ds. migrantów, tzwn. integracja strukturalna, tj. właczenie społeczne (inkluzja), integracja w rynek pracy, szkolnictwo, pomoc doraźna i indywidualna (np. sprawy urzędowe).
 • Doradztwo językowe w ramach poradnictwa socjalnego. Integracja kulturowa. Kompetencja językowa jako punkt wyjścia do integracji strukturalnej.

Projekt Info-Point-Polregio jest wstępem do wypracowania trwałej oferty wsparcia socjalnego dla migrantów pochodzenia polskiego w Nadrenii-Westafalii, jest odpowiedzią na potrzebę integracji strukturalnej, a w konsekwecji na zapewnienie wszystkim grupom społecznym jednakowego dostępu do informacji.

Migrańci polskiego pochodzenia są nie tylko liczną, ale zdecydowanie bardzo istotną grupą społeczną w Niemczech, są boweim nie tylko nieodłącznym ogniwem gospodarki niemieckiej, ale przede wszystkim swoją obecnością wzbogacją krajobraz kulturowy kraju. 

Zapraszamy do współpracy i wypełnienia ankiety!

Polregio e.V.

 

Siedziba projektu mieści się w biurze Polregio e.V.

Adres:

Reichsweg 30 (NADELFABRIK)

3 piętro, wejście od podwórza

52068 Aachen

www. http://www.polregio.eu/

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Każdy wtorek: 10.00-12.00

Każdy czwartek: 16-18.00

Oraz indywidualnie po uzgodnieniu terminu!

W biurze projektu!

Projekt pt.: „Info-Point-Polregio jest dofiansowany ze środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu Nadrenia-Westfalia

Info-Point-Polregio

 

 

 

Siedziba projektu mieści się w biurze Polregio e.V.

Adres:

Reichsweg 30 (NADELFABRIK)

3 piętro, wejście od podwórza

52068 Aachen

www. http://www.polregio.eu/

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Każdy wtorek: 10.00-12.00

Każdy czwartek: 16-18.00

W biurze projektu!

Oraz indywidualnie po uzgodnieniu terminu!

 

Projekt pt.: „Info-Point-Polregio jest dofiansowany ze środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu Nadrenia-Westfalia

Warsztaty dla dziennikarzy i dziennikarek polskojęzycznych

Dziennikarze2

W dniach 12-13 październik w Centrum Szkoleniowym im. Gustava Stresemanna w Bonn spotkali się dziennikarze mediów polonijnych, polskich, polskojęzycznych poza granicami Polski. Nie tylko spektrum uczestników, ale również tematyka spotkania była bardzo szeroka. Seminarium miało charakter wykładowo/warsztatowy. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu na temat „Dziennikarstwa w czasach popolizmu” autorstwa Marcina Antsiewicza, byłego korespondenta TVP w Berlinie i obecnego współpracownika Newsweek Polska, dziennikarza radiowego, telewizyjnego i prasowego, jak  również wykładowy akademickiego. Marcin Antosiewicz zabrał uczestników spotkania w podróż do poczatków 20 wieku, przytaczając dzieło Jose Ortega y Gasset pt.: „Bunt mas”, paradoksalnie, społeczeństwo sprzed 100 lat charakteryzowało się tymi samymi wiodącymi cechami jak nasze pozornie emancypowane społeczeństwo 21 wieku:

 „(...)Prawdą jest coś przedziwnego: żyjemy w epoce, którą cechuje poczucie olbrzymich możliwości realizacji, ale która nie wie co ma realizować. Panuje nad wszystkimi rzeczami, ale nie jest panią samej siebie. Czuje się zagubiona w nadmiarze własnych możliwości. Okazuje się, że współczesny świat mimo tego, iż dysponuje większą ilością środków, większą wiedzą, większymi niż kiedykolwiek przedtem możliowściami technicznymi, posuwa się naprzód w sposób najbardziej prymitywny, po prostu bezwolnie dryfując (...)”

Od nas, m.in. dziennikarzy zależy „jaką prawdę” będziemy przekazywali, w jaki sposób będziemy traktowai czytelnika, słuchacza, widza etc., jak będziemy dryfować. Minęło prawie 100 lat od publikacji ksiązki Ortegi w 1928 roku, tak bardzo aktualnej dzisiaj – w czasach populizmu.  W tym roku mija 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę, a dziennikarstwo wydaje się być podległe jak nigdy dotąd! Adresat pracy dziennikarskiej ma poczucie, że media go lekceważą, a dziennikarze szafują schematami... W tym miejscu warto wspomnieć o nowym trendzie lub właściwie „dążeniu i przeznaczeniu dzienikarskim i dziennikarstwa” Solutions Journalism Network, który zainiciowała  https://www.solutionsjournalism.org/who-we-are/team

 Tina Rosenberg, dziennikarka m.in. The New York Times, The Guardian i pisarka, nagrodzona m.in. nagrodą Pulitzera. Solutions Journalism, czyli praktykowanie dziennikarstwa rozwiązań, dążenienie do przywrócenia równowagi w sprawozdawczości dziennikarskiej, rzetelne relacjonowanie problemów społecznych, aby każdego dnia ujawniać historie, które pomagają zrozumieć problemy i wyzwania oraz opowieści, które pokazują potencjalne sposoby reagowania na problemy dnia codziennnego. Jedym słowem dziennikarstwo kreowania rozwiązań,  w miejsce dziennikarstwa kreowania problemów!

Istotnym elementem spotkania była cześć wykładowo/warsztatowa poświecona nowym przepisom ochrony danych osobowych (RODO z dn. 25.05.2018) w teorii i w praktyce, a przede wszsytkim ich zastosowanie w pracy dziennikarskiej.  Informacje na ten temat opracował Andreas Hübsch wydawca Tygodnika „ANGORA” na Niemcy oraz magazynu „Samo Życie” – Dortmund. RODO jako swieży zbiór przepisów jest jeszcze słabo skatalogowany, póki co brak precedensów, na które można by sie powołać, jest za to ustawa: 99 atykułow zawarte w 11 rozdziałach i uwaga: 173 (!) punkty preambuły. Anderas Hübsch omówił clue ustway, zwrócił uwage na istotne elementy jak zamieszczanie zdjęć, informacja o przetwarzaniu danych osobowych, jak również ich przechowywanie. Wszyscy uczestniy spotkania mieli mnóstwo pytań odnośnie nowych przepisów, niestety na tym etapie jest jeszcze za wcześnie aby móc podać konkretne rozwiązania. Przez najbliższy więc okres czasu pozostaje nam tylko dobre asekurowanie się informacją zamieszczaną na wszelkich materiałach prasowych i informacyjnych: „zgodnie z rozporządzeniem RODO z dn. 25.05.2018” oraz „autor nie jest prawnikiem (jeżeli nie jest) i specjalistą w dziedzinie RODO”. A na konkretne informacje i instrukcje należy będzie zaczekać do pierwszego precedensu i masowego pozwu.

Kolejne dwa bloki tematyczne poświecone były m.in. fake news, ich wchechobecności we współczesnych mediach. Instruktarz radzenia sobie z nimi, prezentację pt.: „Weryfikacja informacji i dezinformacji w czasach fake news” przygotował  Jacek Tyblewski dziennikarz Radia WDR COSMO. Dużo czasu poświęcono na dyskusję i wymianę własnych spostrzeżeń dziennikarzy, w szczególności ze względu na różnorodne zaplecze uczestników i wieloletnie doświadczenie, z poziomu eksperta i amatora.

Sobotnie przedpołudnie upłynęło pod znakiem i tematem: „Aktywność mediów polskojęzycznych w mediach społecznościowych, relacja z publicznością w UE. Odpowiedzialność i misja'', referat oraz towarzyszącą dyskusję moderowała Katarzyna Martoń dziennikarka oraz coach mieszkająca na co dzień w Brukseli. Katrzyna Martoń, która od wielu już lat patronuje wielu akcjom społecznym, jest nie tylko baczną obserwatorką mediów społecznościowych, ale jest w nich również wszechobecna, jako moderator i facilitator, współpracuje z instytucjami europejskimi w charakterze doradczym, uczestniczy w wielu gremiach polityczno-społecznych. Szeroka i przekrojowa wiedza moderatoki pozwoliła na przygotowanie swego rodzaju retropsektywy mediów społecznościowych pod kątem adresata oraz czynnego użytkownika nowych technologi i mediów.  Kluczem do poprawnego i pożytecznego korzystania z social media jest adekwatna forma komunikacji, to u jej podstaw leży dobór odpowiednich mediów wśród ich wielorakości,  jak Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc.  Kominikacja to przede wszystkim współpraca adresata i odbiorcy – współpraca, którą należy nieustannie stymulować.

To dwudniowe spotkanie było odpowiedzią na palącą potrzebę komunikacji i wymiany doświadczeń wśród dziennikarzy, którzy na co dzień kreują informację, nie tylko o Polsce i Polakach, ale również o sprawach codziennych, socjalnych, kulturowych i wreszcie kulturotwórczych z perspektywy Polaka mieszkającego zagranicą. To spotkanie pokazało jak ważnym aspektem naszej pracy jest nieustanne przełamywanie barier komunikacyjnych, niezależność i rzetelność tym bardziej, że żyjemy w czasach populizmu...

Joanna Szymanska

Foto. Krystyna Koziewicz

Projekt: „Workshop für polnisch-sprachige Journalisten” wurde aus den Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziert.

Baltic Breeze - Jazz Festival am 21. September in Oberhausen

Baltic Breeze – pod tym hasłem Atom String Quartet wspólnie z saksofonistą Cezariuszem Gadzina oraz renomowanymi muzykami lokalnymi wystąpią na prestiżowych festiwalach jazzowych w Danii, Niemczech, Litwie, Szwecji i Finlandii. Muzycy zaprezentują m.in. muzykę z ich wspólnego albumu "The Fifth Element".

Oryginalny skład instrumentalny, homogeniczność szesnastu strun kwartetu i niepowtarzalny tembr saksofonisty Cezariusza Gadziny nadają repertuarowi płyty unikalny klimat, który zdobył jej tak wysokie uznanie krytyki. Dzięki świetnie zbudowanej dramaturgii oraz urzekającym pejzażom dźwiękowym, często inspirowanych muzyką folkową, repertuar z albumu zabiera słuchaczy w podróż, która wciąga aż do ostatnich akordów. Pikanterii dodaje muzyce odrobina eksperymentu.

Następny koncert projektu 21.09.2018 o godzinie 20.00, odbędzie się podczas Festiwalu Jazz in Oberhausen, Altmarkt 4, Oberhausen, Niemcy.

Trasa koncertowa „Baltic Breeze” obejmuje:

13.07.2018 Copenhagen Jazz Festival  - Dania
21.09.2018 Jazz in Oberhausen – Niemcy
07.10.2018 Medynes Festival – Litwa
19.10.2018 Stockholm Jazz Festival – Szwecja
01.12.2018 Free Fall Nights Helsinki – Finlandia

Trzon projektu stanowią:

Cezariusz Gadzina - saksofony
Mateusz Smoczyński - skrzypce
Dawid Lubowicz - skrzypce
Michał Zaborski - altówka
Krzysztof Lenczowski – wiolonczela 

Atom String Quartet  jako świetny kwartet smyczkowy grający jazz, jest formacją unikalną na skalę międzynarodową. Zespół fantastycznie podsumował Jan "Ptaszyn" Wróblewski -  Czterech najsympatyczniejszych rzępajłów z siłą rażenia adekwatną do nazwy zespołu. Właśnie ta siła rażenia oraz najwyższej próby rezultat artystyczny płyty The Fifth Element zaowocowały zaproszeniami  grupy na prestiżowe festiwale basenu Morza Bałtyckiego. Atom String Quartet od początku swojej działalności otrzymał wiele nagród i wyróżnień.  Jego wciąż rosnącą pozycje na polskiej scenie udowadniają liczne Fryderyki, które zespół zdobywa regularnie.

„Piaty element” repertuaru Baltic Breeze to Cezariusz Gadzina -  zdobywcą wielu międzynarodowych nagród, dynamiczny twórca wielu projektów muzycznych – między innymi The European Saxophone Ensemble, który nosi zaszczytny tytuł Ambasadora Kultury Unii Europejskiej. Cezariusz Gadzina występował na wielu festiwalach muzycznych na 5 kontynentach. Jest saksofonistą wszechstronnym (również klasycznym), jego gra była inspiracją dla kompozytorów, którzy skomponowali wiele utworów specjalnie jemu zadedykowanych. Nagrywał dla wielu rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz kompanii płytowych (m.in. w 2017 jego płytę MOSTY wydała wytwórnia UNIVERSAL MUSIC)

Misją Fundacji TAK - Temat Aktualny Kultura, organizatora Baltic Breeze,  jest szukanie wspólnej platformy do kreacji i promocji różnych gatunków muzyki niekomercyjnej: współczesnej, jazzowej, improwizowanej, folkowej, klasycznej...  Fundacja wspiera bezpośrednio produkcje artystyczne, wydaje płyty, stymuluje rozwój młodych artystów, organizuje konkursy.  

Trasa koncertowa Baltic Breeze jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Polonicus 2018 dla osobistości zasłużonych dla Europy

W ostatnią sobotę kwietnia w Aachen już po raz dziesiąty  przyznano nagrody Europejskiej Polonii „Polonicus”. W tym roku laureatami byli, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, była przewodnicząca niemieckiego Bundestagu prof Rita Süssmuth, para muzyków Róża i Benedykt Frąckiewicz z Wuppertalu, a także oddany społeczeństwu obywatelskiemu Jerzy Owsiak.

Laureaci wyróżnieni są nagrodą Polonicus za wybitny wkład dla Polonii w Niemczech i Europie oraz za ich zaangażowanie w relacje niemiecko-polskie Armin Laschet (CDU), premier Nadrenii Póąnocnej Westfalii podczas ceremonii wręczenia nagród w Sali Koronacyjnej Ratusza powiedział: „Tegoroczni zwycięzcy szczególnie reprezentują wartości, które potrzebujemy dla spójności i dialogu w zjednoczonej Europie. Społeczeństwo, które głosi takie wartości i pielęgnuje wspólną historię, może angażować się suwerenne w społeczny dialog".

W ramach przygotowań do Gali Polonii odbyła się dyskusja panelowa na temat aktualnych problemów integracji europejskiej oraz roli europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, w którym uczestniczyli m.n. pełnomocnik  ds Polonii Nadrenii Północnej-Westfalii Thorsten Klute, prof. Dieter Bingen z Instytutu Niemieckiej Polski w Darmstadt i Basil Kerski, szef Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Choć głównym tematem była rola Polonii w Niemczech i stosunki niemiecko-polskie, mniejszość niemiecka w Polsce również miała głos na podium.

Nagroda Polonicus ustanowiona została w roku 2008 jako najwyższe uznanie dla osobistości zasłużonych dla Europejskiej Polonii.

Polonicus Forum - Sala Koronacyjna w Aachen 28.kwietnia 2018

Institut Polonicus zaprasza na FORUM z panelem dyskusyjnym: "Europejskie społeczeństwo obywatelskie w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej". Cudowny projekt Europa: zawsze aktualny temat: różnorodność w jedności?

Dokąd zmierzają Polska, Francja, Niemcy? Gdzie jest państwo narodowe i gdzie jest dany naród? Jak można wzmocnić procesy integracyjne w obrębie własnego narodu? Jaka jest rola mniejszości narodowych i etnicznych?

Polonicus Forum: Panel Dyskusyjny w dniu 28 kwietnia 2018 14.00 w Sali Koronacyjnej, Ratusz na Rynku w Aachen

Zgłoszenia na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od około 10 lat Institut Polonicus nagradza oddanych ludzi, którzy są mocno zaangażowani w kulturę, dialog niemiecko-polski i europejską. 10.-rocznica Institutu Polonicus jest doskonałą okazją do dyskusji w kręgu laureatów, naukowców, ekspertów, dziennikarzy, studentów, przedstawicieli europejskiej Polonii i publicznością zainteresowaną dyskusją. Europejska Polonia chce zainicjować platformę wymiany w sensie własnego Okrągłego Stołu z tematami m.n.: jak przezwyciężyć podziały w Polsce lub innych krajach europejskich? Jaką aktywną rolę może odgrywać obecnie społeczeństwo obywatelskie, kultura i polityka?

W podium wezmą  udział m.n. : Prof. Winfried Böttcher (RWTH), Basil Kerski (Europejskie Centrum "Solidarności", Gdańsk), prof Dieter Bingen (Niemcy Polska Institute w Darmstadt), Thorsten Klute (przedstawiciel Polska w Państwowej parlamentu NRW), Dr. Kamila Schoell-Mazurek (polski e.V. społeczna, Berlin), Wiesław Lewicki (Instytut Polonicus). Moderacja: Marcin Antosiewicz - dziennikarz NewsWeek Polska.

Organizator: Polregio e.V. z Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus VOG we współpracy z panem Thorsten Klute oficera Polonia landu NRW.

Projekt jest finansowany przez:

Nagrody Polonicus 2018 w Akwizgranie przyznane!

Już poraz 10-ty Jury przyznało nagrody Polonicus. Europejski Instytut Kultury i Mediów POLONICUS VoG honoruje działania i postawy prowadzące do poprawy dialogu polsko-niemieckiego w wymiarze europejskim, oraz na rzecz rozwoju kultury polskiej w Europie.

Wręczając tę nagrodę, europejska Polonia chce wyrazić swoją wdzięczność i szacunek za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz integracji i wzbogacenia życia Polaków w Europie. Laureatami tegorocznej nagrody POLONICUS są znane i szanowane przez europejską Polonię osobistości:

 

 

 

Prof. dr Rita Süsmuth, niemiecki polityk, przewodnicząca Bundestagu a.D., wieloletnia przewodnicząca kuratorium Związku Niemiecko-Polskich Towarzystw w Berlinie oraz Prezydent Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt, za jej znaczący wkład w dialog niemiecko-polski w aspekcie integracji europejskiej.

 

 

Benedykt z Różą Frąckiewicz, dyrygent z pierwszą solistką i Chórem Benedictus e.V. z Wupertalu, za animację życia organizacji polskich oraz utrzymanie tradycji Chórów Polskich w Niemczech.

 

 

Jerzy Owsiak, społecznik, założyciel i prezes Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, organizator corocznego Finału WOŚP oraz Przystanku Woodstock, za jego wybitne zaangażowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Nagrodę Honorową za całokształt działalności odbierze wybitny polski i europejski polityk Donald Tusk, były Premier RP i od 2014 roku Przewodniczący Rady Unii Europejskiej.

Gala Polonii oraz wręczenie nagród POLONICUS 2018

odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia br. o godz. 19.00

w historycznej Sali Koronacyjnej w akwizgrańskim ratuszu.

 

 

Muzyczną oprawę wieczoru zapewni wspólny występ Chórów Polskiej Misji Katolickiej z Aachen i Benedictus e.V. Wuppertalu.
Uroczysta Gale Polonii poprzedzi debata w ramach Polonicus FORUM na temat europejskieiego spoleczenstwa obywatelskiego Polonii w godzinacch 14.00 do 16.30 również w aachenskim ratuszu.
Chętnych do wzięcia udziału w FORUM i tegorocznej Gali Polonii prosimy o zgłaszanie się formularzem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 kwietnia br. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia, wstęp za okazaniem imiennego zaproszenia.
Tegoroczna Gala Polonii zorganizowana jest przez Polregio e.V. oraz Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus VoG, przy współpracy z Fundacją Karola Wielkiego, finansowana jest przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów.

Wiesław Lewicki
Przewodniczący Jury Nagrody POLONICUS
Aachen, dnia 22. lutego 2018

Info: www.institut-polonicus.eu

Zgłoszenie: Formularz zgłoszenia PDF

Wnioski o akredytację medialną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

P.S.: Możesz wesprzeć nasze Projekty, wpłatą dowolnej kwoty na cele statutowe:
Polregio e.V., Sparkasse Aachen, IBAN DE51 3905 0000 1070 1041 51
Na życzenie wystawiamy "Spendenbescheinigung" dla "Finanzamt“. Dziękujemy 😊