Felietony

Kościoły Pokoju - wystawa w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu

Sława Ratajczak

Wielkie zainteresowanie wzbudziła zaprezentowana w maju,  w rezydencji Konsula Generalnego w Hamburgu, ekspozycja prac fotograficznych Barbary Górniak, zatytułowana Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku.Artystka ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w Wyższym Studium Fotografii AFA we Wrocławiu i od 2002 roku wystawia swe prace na indywidualnych i zbiorowych

...czytaj więcej: Kościoły Pokoju - wystawa w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu

Akwizgrańskie przemyślenia

Sława Ratajczak

Ilekroć jestem w Akwizgranie, udając się do słynnej, tamtejszej Katedry, zatrzymuję się przy pomniku św. Stefana  - króla Węgier. Znajduje się on tuż przy murze świątyni, przy Kaplicy Węgierskiej, od strony Muensterplatz.

Ta niezwykle piękna rzeźba w brązie,  autorstwa współczesnego, wybitnego  artysty Imre Vargi ( laureata Herder Preis z 1982

...czytaj więcej: Akwizgrańskie przemyślenia

„Polonicus 2013“: Auch Aachen ist ein bisschen polnisch

„Polonicus 2013“: Auch Aachen ist ein bisschen polnisch

Feiern die deutsch-polnische-Freundschaft mit dem Polonicus: Basil Kerski, Redakteur Zeitschrift „Dialog“, Maria Golembiewski, Jazz-Restaurant „Gdanska“, Prof. Dr. Wladyslaw Miodunka, Jagiellonen-Universität Krakau, Oberbürgermeister Marcel Philipp Generalkonsul Mariusz Skorko, Czeslaw Golembiewski, Jazz-Restaurant „Gdanska“, Hannes Lauer, Gewinner des Wissenswettbewerbes, und Barbara Borys-Damiecka, Senatorin der Republik Polen.

 

Nachdem jüngst Angela Merkel ihre Wurzeln in

...czytaj więcej: „Polonicus 2013“: Auch Aachen ist ein bisschen polnisch

Przyznano nagrody POLONICUS 2013 - informacja prasowa

Wiesiek Lewicki

Jury nagrody „Polonicus” przyznało Polonicusy 2013.

W kategorii organizacji życia polonijnego państwu Marii i Czesławowi Gołębiewskim,
właścicielom restauracji „Gdańska” w Oberhausen,
za stworzenie miejsca dialogu kultury polskiej z kulturami europejskimi.

W kategorii dialogu polsko-niemieckiego panu Bazylowi Kerskiemu, 
naczelnemu redaktorowi dwujęzycznego polsko-niemieckiego kwartalnika DIALOG ,
za zasługi na rzecz budowy wzajemnego zaufania i porozumienia między Polakami i Niemcami.

W kategorii kultury, której podstawą jest język, panu prof. dr hab. Władysławowi Miodunce,
dyrektorowi Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydziału Polonistyki Uniwesytetu Jagiellońskiego, za zasługi w badaniach na polu językoznawa stosowanego do nauczania języka polskiego w świecie.

Nagrodę honorową Jury przyznaje  panu Andrzejowi Wajdzie,
reżyserowi filmowemu i teatralnemu, inicjatorowi polskiej szkoły filmowej,
za jego filmy stanowiące część kulturalnego dziedzictwa ludzkości i kierujące uwagę świata na film polski.

Uroczystość wręczenia już poraz piąty nagród „Polonicus 2013” przewidziana jest w sobotę  w dniu 27 kwietnia br. podczas Gali Polonii w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie.

...czytaj więcej: Przyznano nagrody POLONICUS 2013 - informacja prasowa

Polskie MSZ uważa, że sprzedaż Konsulatu w Kolonii jest korzystna

Wiesiek Lewicki

Szef MSZ Ra­do­sław Si­kor­ski uważa, że sprze­daż obec­nej sie­dzi­by kon­su­la­tu RP w Ko­lo­nii jest ko­rzyst­na za­rów­no dla nie­miec­kiej Po­lo­nii, jak i dla Skar­bu Pań­stwa. We­dług niego de­cy­zja ta po­zwo­li za­osz­czę­dzić środ­ki, które bę­dzie można prze­zna­czyć na bu­do­wę am­ba­sa­dy w Ber­li­nie.

O sprze­da­ży sie­dzi­by kon­su­la­tu w Ko­lo­nii MSZ zde­cy­do­wa­ło w stycz­niu

...czytaj więcej: Polskie MSZ uważa, że sprzedaż Konsulatu w Kolonii jest korzystna

Dzień Wszystkich Świętych,

redakcja

Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Dni pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów.
Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego kościoła papież Grzegorz IV w 834 roku jako symbol

...czytaj więcej: Dzień Wszystkich Świętych,

Moje miasto - Aachen

Alexandra Kolasińska
Elisenbrunnen, górzysty Lousberg, drzewa w Westpark, most na Burtscheid, nawet Lidl przy Jupp-Müller-Straße i Jubiler na Bushofie – wszystko to jest moje.

Aachen poznałam kilka lat temu. Początkowo wcale mnie nie urzekło. Zainteresowana byłam jedynie, jako wierna fanka piłki nożnej, stadionem Tivoli. Zaciągnęłam tam moją biedną siostrę i byłam bardzo

...czytaj więcej: Moje miasto - Aachen