Polregio e.V.

|
Wiesiek Lewicki

Klub Polregio e.V. wyrósł z potrzeby integracji polskojęzycznych mieszkańców Euroregionu Moza-Ren. Już po niespełna roku od ukazania się czasopisma o tej samej nazwie powstał Klub Polregio e.V. Stowarzyszenie Polregio jest towarzystwem ogólnej użyteczności publicznej. Zarejestrowane w Niemczech kieruje się zasadami prawa niemieckiego dotyczącego tego typu działalności.

Cele Klubu Polregio e.V.

Najważniejszymi

...czytaj więcej: Klub Polregio e.V.

|
Zarząd