13 września 2020 – Wybory do Rad Integracyjnych w NRW

W dniach 16 i 30.01.2020 roku odbyła się w Düsseldorfie i w Essen konferencja regionalna zorganizowana przez Thorstena Klute, który w niemieckim Ministerstwie ds. Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji pełni funkcję opiekuna Polonii Landu NRW, jako osoba mocno zaangażowana w pomoc dla środowiska polonijnego w NRW.

Konferencja miała na celu wzmocnienie polityczno-integracyjne pratycypacji Polek i Polaków w NRW w zbliżających się wyborach do Rad Integracyjnych, tzw. Rad Obcokrajowców 13 września 2020 roku. Wielu z nas pomimo, że od lat mieszkamy i pracujemy w NRW, nigdy nie słyszało o radach integracyjnych oraz o ich zadaniach. Teraz jest okazja, żeby się dowiedzieć czym takie rady się zajmują, w czymi interesie działają oraz zaangażować się osobiście poprzez czynny udział w tych wrześniowych wyborach i wybranie polonijnego, loklanego kandydata, który będzie Państwa reprezentował. 

Polscy obywatele, którzy kiedyś przybyli do NRW, byli grupą najbardziej znaczącą jeśli chodzi o ich przyrost, która w międzyczasie stanowi drugą co do wielkości grupę migrantów w tym landzie (ponad 600 tys.), po społeczności tureckiej. Liczba nowo przybyłych jest nadal bardzo wysoka, co oznacza, że w NRW mieszka największa populacja Polaków po Berlinie. Konferencje regionalne mają się przyczynić do zwiększenia świadomości politycznej Polonii, celem wzięcia jej udziału w zbliżających się we wrześniu tego roku wyborach do Rad Integracyjnych. Wielu Polaków interesuje się polityką, ale niezbyt wielu polityką regionalną swojego regionu, tj. regionu w którym obecnie żyją, pracują i zamieszkują. Kampania ta ma zmotywować członków Polonii do kandydowania do Rad Integracyjnych i Rad Miejskich oraz do wzięcia udziału w głosowaniu 13 września 2020 roku.

Jest to bardzo ważny element polityki regionalnej landu NRW, aby migranci pochodzenia polskiego sami mogli artykułować swoje polityczne potrzeby, aby później móc wcielać je w życie oraz brać udział w budowaniu woli politycznej. Społeczność np. turecka od lat jest reprezentowana przez swoich członków w tych radach i dzięki temu ma swój polityczny głos. Polonia pomimo swojej wysokiej liczby mieszkańców NRW, póki co niezbyt chętnie angażuje się w polityczne życie lokalne. W związku z tym jest mało widoczna na politycznej scenie, która poprzez demokratyczne wybory umożliwiłaby Polonii wzięcie udziału w procesach decyzyjnych. Brak własnych członków Polonii w Radach Integracyjnych, wpływa negatywnie na formułowanie i realizację celów polonijnych.

Polonia jest bardzo aktywna w obszarze stowarzyszeń i organizacji polonijnych, klubów, spotkań i imprez polonijnych. Zajmowanie miejsc w Radach Integracyjnych uzupełniłoby w wyraźny sposób wspomaganie działania w.w. organizacji np. w obszarze nauki języka i uznania kwalifikacji, dbania o pochodzenie i zachowanie kulturalnej tożsamości, czy też równych szans w społeczeństwie.

W ramach tej kampanii Ministerstwo zaproponowało też możliwość nabywania obywatelstwa niemieckiego przez polskich obywateli. W tym celu obwywatel polski musi spełnić odpowiednie przesłanki, m.in. co najmniej 8 lat zamieszkiwać i pracować w Niemczech, a ponadto jako obywatel Unii Europejskiej ma ten luksus, że ma prawo nabyć obywatelstwo niemieckie bez potrzeby zrzekania się obywatelstwa polskiego. 

Wybory już tuż tuż, bo 13 września 2020 roku. Dzięki naszemu udziałowi w Radach Integracyjnych będziemy mogli faktycznie wpłynąć na integrację i zrealizować wiele polonijnych projektów lokalnych dla nas Polaków w NRW. Każdy z nas pracując w Niemczech płaci podatki i to właśnie z tych naszych podatków będziemy mogli nareszcie skorzystać biorąc udział w gremiach Rad Integracyjnych i mając w ten sposób bezpośredni wpływ na realizację potrzebnych spraw i projektów dla nas, tak jak robi to społeczność turecka już od dawna.

Zachęcamy Państwa do podpisywania się na listach wyborczych kantydatów lokalnych wg miejsca Państwa zamieszkania, brania udziału w tych wyborach i pójścia na głosowanie
13 września 2020 roku lub zgłoszenie wcześniej chęci głosowania w formie listownej.  

Anna Golan, LL.M., Prawnik polsko-niemiecki / Kolonia, 07.06.2020.

Text copyright by autor / Wszelkie prawa do tekstu zastrzeżone przez autora.

Fotos: Landesintegrationsrat NRW

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Ich stimme zu
Alles ablehnen
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Trustpilot
Accept
Decline
Base
wesentliche Cookies, die für das Funktionieren der Website erforderlich sind
www.polregio.eu
Accept
Decline