Polska Sieć Federalna na Rzecz Partycypacji i Spraw Socjalnych

Polska Sieć Federalna na Rzecz Partycypacji i Spraw Socjalnych: silny sojusz na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej osób polskiego pochodzenia w Niemczech - Od wielu lat Polki i Polacy wybierają Niemcy jako miejsce swojego zamieszkania. Około 2,2 mln osób mieszkających w Niemczech ma polskie korzenie migracyjne. Po osobach tureckiego pochodzenia (ok. 2,8 mln.) Polacy stanowią drugą co do wielkości grupę wśród osób o pochodzeniu migracyjnym w Niemczech. Ponadto, w Niemczech mieszka ponad 850 tys. osób posiadających wyłącznie polskie obywatelstwo. Do tego należy doliczyć tysiące polskich pracowników delegowanych (np. opiekunki) jak również osoby dojeżdżające do pracy w rejonach przygranicznych.

Wielu z nich to zaangażowani obywatele UE, którzy wnoszą istotny, często jednak niewidoczny wkład w rozwój gospodarczy i społeczny Niemiec. I wielu z nich jest narażonych na wyzysk na rynku pracy, w tym w sektorach systemowych oraz w tzw. pracach 3-D (brudnych, niebezpiecznych i trudnych).

Zbyt często są oni pozostawieni samym sobie w niepewnych i niestabilnych warunkach zatrudnienia. Nie otrzymują adekwatnej informacji o systemach wsparcia i pomocy prawnej na terenie Niemiec. Prowadzi to do wielu problemów natury egzystencjalnej i do socjalnego wykluczenia, co prowadzi do wykluczenia z uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym.

W tym samym czasie w niemieckiej polityce dużo się mówi o kulturze gościnności, integracji i spójności społecznej. Podkreślana jest również dobra współpraca polsko-niemiecka i porozumienie społeczeństwa / narodów polskiego i niemieckiego.  

Na rzecz uwidocznienia tych paradoksów i wysunięcia na pierwszy plan poprawy sytuacji polskich imigrantów działa wybrana w 2019 roku pięcioosobowa rada rzeczników Polskiej Sieci Federalnej na Rzecz Partycypacji i Spraw Socjalnych.

Osoby wybrane do rady rzeczników (Sprecher*innenrat) pochodzą z: Bawarii (Patrycja Marek, PORADA - Polnischsprachige Psychologen und Pädagogen in Bayern e.V.), Berlina, (dr Kamila Schöll-Mazurek, Polnischer Sozialrat e.V.), Meklemburgia-Pomorze Przednie (Katarzyna Werth, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Integracji e.V.), Nadrenia Północna-Westfalia (Joanna Szymańska, Polregio e.V.) i Saksonia-Anhalt (Krzysztof Blau, Towarzystwo Niemiecko-Polskie).

 

Sieć, której działanie zostało zainicjowane w 2016 roku przez Polską Radę Społeczną, liczy obecnie 34 organizacje z dwunastu krajów związkowych, współpracując intensywnie z ekspertami i multiplikatorami z przedmiotowych dziedzin.

Przedstawiciele tej pierwszej polskiej sieci migracyjnej w Niemczech zwracają uwagę polityków i administracji na potrzeby społeczne, problemy i potencjał polskich migrantów w Niemczech oraz dzielą się swoją wiedzą z decydentami ze świata polityki, biznesu, nauki i mediów w Polsce, Niemczech i Europie. Wysuwają również żądania poprawy sytuacji polskich obywateli UE w Niemczech wobec tych grup odbiorców.

Jak wskazuje dr Marta Neüff, przewodnicząca Polskiej Rady Społecznej e.V.: "Polska Sieć Federalna na Rzecz Partycypacji i Spraw Społecznych to ważny krok w kierunku wzmocnienia głosu osób o polskim pochodzeniu migracyjnym na poziomie federalnym i w regionach. Wspólnie chcielibyśmy wnieść nasze doświadczenia do aktualnych debat na temat imigracji i przyczynić się do lepszego współistnienia wszystkich ludzi w Niemczech".

Jak zauważa Krzysztof Blau: "Polacy w Niemczech stanowią drugą co do wielkości grupą migrantów o silnej dynamice wzrostu. Potrzebuje ona ukierunkowanego wsparcia w procesie integracji, odczuwalnej reprezentacji interesów oraz aktywnej reprezentacji na forum publicznym. Sieć jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych organizacji i ekspertów, którzy chcieliby wspólnie z nami realizować te cele“.

Katarzyna Werth dodaje: "Dzięki działaniu tej ogólnoniemieckiej sieci wkład wolontarystyczny na rzecz integracji, który my, osoby polskiego pochodzenia w Niemczech, prowadzimy na poziomie lokalnym, staje się jeszcze bardziej widoczny na poziomie federalnym a my otrzymujemy niezbędne zaplecze. Dostrzegam kolejną korzyść z tworzenia sieci: transfer wiedzy i wymiana z innymi regionami stanowiąca uniwersalną wartość dodaną. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w spójność społeczną i chcemy być punktem kontaktowym dla polityków na szczeblu lokalnym, a także na szczeblu krajowym jako sieć."

Jak zauważa Joanna Szymańska: "konieczne jest skonfrontowanie się z rzeczywistością problemów integracyjnych w kontekście inkluzji społecznej. Integracja, oznacza strukturalne współkształtowanie życia społecznego na wszystkich jego poziomach, czynny udział w procesach społecznych. Bariery społeczne i polityczne, jak również kolejne szczeble aparatu administracji publicznej; zarówno na poziomie federalnym jak i landowym, bezwzględnie uniemożliwiają stabilny rozwój organizacji imigranckich w Niemczech, które uwzględniałyby ich potencjał kadrowy, fachowy i ekspercki wkład w budowanie kultury powitania (niem. Willkommenskultur) w Niemczech“.

Patrycja Marek widzi szansę na "zwiększenie skuteczności i trwałej efektywności projektów na rzecz integracji, partycypacji i budowania demokracji" w zwróceniu uwagi na orientację na wpływ w pracy w sieci. W ten sposób zasoby wiedzy z dobrowolnego zaangażowania powinny być lepiej zabezpieczone, sprofesjonalizowane i udostępnione dla dalszych projektów, jak również dla przyszłego rozwoju koncepcji w dziedzinie społecznej. Nadszedł czas, aby znaleźć rozwiązanie na sprzeczność między głównymi obietnicami demokracji pluralistycznej: uznaniem, równymi szansami i uczestnictwem dla wszystkich obywateli, a rzeczywistością, która ewidentnie charakteryzuje się nierównością społeczną i deficytem uznania. Pierwszym krokiem w tym kierunku byłoby odpowiednie wsparcie strukturalne dla stowarzyszeń i organizacji migrantów w UE, które wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społeczno-społecznych w Niemczech. Odpowiednie uznanie dobrowolnego zaangażowania jest również niezbędne dla dalszego zrównoważonego rozwoju integracyjnego społeczeństwa obywatelskiego".

„Sieć federalna buduje pomost między polskimi migrantami a społeczeństwem przyjmującym i opowiada się za równym dostępem osób polskiego pochodzenia w rynku pracy, edukacji i polityce w Niemczech. Każdy może się zaangażować i wysłać do nas propozycję współpracy w ramach sieci. Każdy, komu bliskie są wartości demokratyczne, pluralizm, równość szans" - podkreśla dr Kamila Schöll-Mazurek, która od pięciu lat rozwija sieć i dodaje: "Jesteśmy ważnym elementem postimigranckiego ruchu w Niemczech. Koncentrujemy się na sytuacji polskich migrantów w Niemczech i przyglądamy się nie tylko polityce niemieckiej i europejskiej, ale także polskiej, gdzie wciąż istnieje duża potrzeba kształtowania relacji z obywatelami polskiego pochodzenia w Niemczech w sensie europeizacji i przyczyniania się do poprawy sytuacji tej grupy. Jesteśmy w końcu częścią Europy.”

Kontakt:

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr Kamila Schöll-Mazurek +49 176-816 568 60

Joanna Szymańska-Bica, Nadrenia Północna-Westfalia

Patrycja Marek, Bawaria

Krzysztof Blau, Saksonia-Anhalt

Katarzyna Werth, Meklemburgia-Pomorze Przednie

Fotos: Wojtek Heidner und Jurek Uske

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Ich stimme zu
Alles ablehnen
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Trustpilot
Accept
Decline
Base
wesentliche Cookies, die für das Funktionieren der Website erforderlich sind
www.polregio.eu
Accept
Decline