Minijob – szansa na powrót mamy na rynek pracy

Jesteś mamą, chcesz poświęcać swojemu dziecku czas, a jednocześnie tęsknisz już za powrotem do pracy? A może chcesz po prostu trochę dorobić do domowego budżetu?

Minijob to forma zatrudnienia, która w takich sytuacjach będzie dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. To też dobry sposób, aby zdobyć doświadczenie i małymi krokami wejść na niemiecki rynek pracy.

Minijob – co to takiego?

Minijob, to forma ograniczonego zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych, a także w gospodarstwach domowych. Zwolniona jest z podatku i większości składek. Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje takiego zatrudnienia:

450-Euro-Minijobs –  pracownik może zarabiać miesięcznie nie więcej niż 450 euro. Zwykle jest to praca regularna. Jednak czas pracy i liczba wykonywanych obowiązków nie mają tu znaczenia. Dopuszcza się też przekroczenie limitu 450 euro, ale nie więcej niż 3 razy w roku. Przy czym w ciągu roku nie można zarobić więcej niż 5400 euro. Oznacza to więc, że jeśli w jednym miesiącu zarobimy więcej, to w innym powinniśmy dostać niższe wynagrodzenie.
Kurzfristige Minijobs – zatrudnienie krótkoterminowe. Pracownik nie nie może pracować dłużej niż trzy miesiące lub łącznie 70 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Osoba taka pracuje sporadycznie, a wysokość zarobków nie ma znaczenia.
O czym należy jeszcze wiedzieć?

Osoby pracujące na Minijob powinny otrzymywać przynajmniej minimalną stawkę godzinową, która wynosi obecnie 9,82 euro brutto i wolno im pracować maksymalnie 45 godzin miesięcznie. Gdy limit ten zostanie przekroczony, pracownik automatycznie traci status Minijobera i podlega takim samym regulacjom prawnym i ubezpieczeniowym, jak normalny pracownik.
Minijob jest praca na czas określony.
Przy pracy na Minijob nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia: zdrowotne, pielęgnacyjne i na wypadek bezrobocia.
Obowiązkowe są natomiast składki na ubezpieczenie emerytalne. Można jednak złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej składki, przy czym pracodawca jest dalej zobligowany do opłacania swojej części.
Pracę na Minijob można łączyć z innymi formami zatrudnienia. Osoba pracująca na etacie, może sobie dorabiać do pensji poprzez Minijob, pod warunkiem jednak, że nie jest to praca w tej samej firmie.
Osoba, która nie ma stałej pracy może pracować na Minijob u więcej niż u jednego pracodawcy. Jednak łączne dochody z wszystkich mini-prac nie mogą przekraczać kwoty 450 euro.
Osobie zatrudnionej na Minijob przysługuje płatny urlop w liczbie dni liczonych proporcjonalnie do liczby dni pracujących w miesiącu.
Szczegółowe informacje na temat tej formy zatrudnienia można znaleźć na stronie https://www.minijob-zentrale.de
Na niemieckim rynku pracy pojawia się wiele ofert na Minijob. Warto im się lepiej przyjrzeć i rozważyć taką opcję zatrudnienia. Nie jest to idealne rozwiązanie dla każdego i traktowane jest raczej jako forma dodatkowego źródła dochodu. Daje jednak szansę na podjęcie dodatkowej, nieopodatkowanej pracy. Wiele Polek przyjeżdża do Niemiec do swoich partnerów i zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. Praca na Minijob może być dla nich dobrym sposobem na dorobienie do domowego budżetu, a także szansą na powolny powrót na rynek pracy i zdobycie doświadczenia.

Sylwia Golian 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Ich stimme zu
Alles ablehnen
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Trustpilot
Accept
Decline
Base
wesentliche Cookies, die für das Funktionieren der Website erforderlich sind
www.polregio.eu
Accept
Decline