Wielkie zaangażowanie w stosunki polsko-niemieckie

Od lewej: Olaf Müller Kierownik Urzędu ds Kultury w  Aachen, Thorsten Klute MdL NRW Pełnomocnik ds Polonii w NRW, Nadburmistrzyni Aachen Sibylle Keupen, Wieslaw Lewicki, Josef Neumann MdL

Aachen. Wiesław Lewicki został odznaczony Fedreralnym Krzyżem Zasługi na Wstędze za zaangażowanie w stosunki polsko-niemieckie. Nadburmistrzyni Aachen, Sibylle Keupen, wręczyła Wiesławowi Lewickiemu Federalny Krzyż Zasługi na Wstędze w sali bankietowej Muzeum Couven w Akwizgranie, ponieważ od wielu lat szczególnie aktywnie działa na rzecz stosunków polsko-niemieckich i umacniania pozycji Polaków mieszkających za granicą.
Wiesław Lewicki swoje zaangażowanie społeczne podjął już podczas studiów w Gliwicach, Akwizgranie, Kolonii i Frankfurcie nad Menem. Wzmacnianie Polonii, czyli Polaków mieszkających poza granicami kraju, było odtąd sprawą bliską jego sercu. Od wielu lat poświęca wiele czasu i wysiłku na rzecz uczestnictwa i integracji osób polskiego pochodzenia, na rzecz dobrych stosunków polsko-niemieckich oraz na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego we Wspólnocie Europejskiej. W 2004 roku założył dwujęzyczny magazyn „Polregio” i jednocześnie uruchomił stronę internetową www.polregio.eu, dla której do dziś jest odpowiedzialnym redaktorem naczelnym. W tym samym roku Wiesław Lewicki założył w Nadrenii Północnej-Westfalii stowarzyszenie kulturalne Polregio e.V.Jako prezes „Kongresu Polonii w Niemczech” zainicjował nagrodę Polonicus, która po raz pierwszy została przyznana w maju 2009 roku podczas „Polregionale” w trójkącie granicznym Belgia/Holandia/Niemcy. Nagrodą Polonicus honorowane są ważne osoby lub instytucje, które w wybitny sposób zasłużyły się dla polsko-niemieckiego dialogu w Europie i angażują się w upowszechnianie wartości europejskich. Od 2010 roku uroczystość wręczenia nagrody Polonicus jest częścią programu Nagrody Karola Wielkiego i ma swoją stałą siedzibę w Saki Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie.

 
Wieslaw Lewicki z Marią i Czeslawem Golebiewski z Centrum Kultury „Gdanska” w Oberhausen

Wiesław Lewicki wielokrotnie dawał decydujące impulsy w ważnych sprawach dotyczących współżycia Polonii i integracji społeczności polskiego pochodzenia. Jako szef delegacji Polonii niemieckiej z powodzeniem przyczynił się do tego, że przy polsko-niemieckim „Okrągłym Stole” w Warszawie opracowano wspólną deklarację z 12 czerwca 2011 roku na rzecz eaizacji polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r.. „Wspólna deklaracja okrągłego stołu” została ratyfikowana przez rządy Niemiec i Polski, którą Lewicki współsygnował.

 
Warszawa, dzień 12. czerwca 2011, „Wspólna deklaracja Okrągłego Stołu”; od lewej przedstawiciel Polonii w NiemczechWieslaw Lewicki, Parlamentarny Sekretarz Stanu Chistoph Bergner BMI, Sekretarz Stanu Tomasz Siemoniak MSWiA, przedstawiciel Mniejszości NIemieckiej w Polsce Bernard Gaida

Jego ważną troską jest zainteresowanie jak największej liczby osób w każdym wieku nowoczesnym obrazem Polski i połączenie ich na poziomie europejskim. Przez lata zbudował dużą, światową sieć. Skupia się na motywowaniu młodych ludzi polskiego pochodzenia do angażowania się w działania na rzecz integracji europejskiej w kraju zamieszkania. Od wielu lat aktywnie działa również jako budowniczy mostów poza Europą, m.in. w „Światowej Radzie Polonii” z siedzibą w Kanadzie.

 

Uważany jest za jednego z najbardziej znanych i aktywnych przedstawicieli Polonii w Niemczech. W uznaniu za swoje bogate zasługi został odznaczony w 2012 roku ówczesnego przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego medalem „Bene Merito” oraz w 2015 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wiesław Lewicki od 2000 roku prowadzi własną firmę „System Management” w Aachen jako inżynier konsultant. Jest żonaty, ma jedną córkę i syna.

Aachener Nachrichten  z dnia 30. czerwca 2023

Quelle: Pressestelle Aachen

Fotos: Darius Manka / Fotokiste.de

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Ich stimme zu
Alles ablehnen
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Trustpilot
Accept
Decline
Base
wesentliche Cookies, die für das Funktionieren der Website erforderlich sind
www.polregio.eu
Accept
Decline