Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.

Polregio realizuje projekt „Kluczowe kompetencje w edukacji dorosłych”

 

W Aachen gościliśmy ekspertów w ramach projektu Erasmus: „Kluczowe kompetencje w edukacji dorosłych”/„Schlüsselkompetenzen im Bereich der Erwachsenenbildung“.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry oświatowej uczącej dorosłych biorących udział w projekcie oraz wymiana dobrych praktyk dotyczących modeli wsparcia edukacji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach

Projekt skierowany jest bezpośrednio do pracowników - kadry edukacji dorosłych pracujących z i dla osób o niskich kompetencjach kluczowych. W wyniku rozwoju kompetencji edukatorów, a także pozostałej kadry wspierającej dorosłych słuchaczy, partnerzy biorący udział w projekcie rozszerzą zakres i jakość świadczonych przez siebie usług. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność i jakość oferty edukacyjnej dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach kluczowych, czyli odbiorców działań wszystkich partnerów projektu. Wśród partnerów będą:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa (Polska) Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

USE - Universidade Sénior de Évora - Associação de aprendizagem ao Longo da vida (Portugalia) Universidade Sénior Évora

Gulbenes novada pasvaldiba (Łotwa) @Gulbenes novada pasvaldiba

Polregio e.V. (Niemcy)

Asociatia Jugendzentrum Seligstadt (Rumunia) Jugendzentrum Seligstadt

W ramach projektu każdy z partnerów zorganizuje krótkoterminowe wspólne szkolenie pracowników w celu dzielenia się dobrymi praktykami, metodologią i narzędziami pracy, omawiania oraz projektowania nowych narzędzi, tworzenia pilotażowych, samoorganizujących się grup lokalnych, które będą kontynuować pracę po zakończeniu z projektu.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Joanna Szymanska und Julia Rejf haben einen Beitrag geteilt.

Info-Point-Polregio