Polregio e.V.

|
Wiesiek Lewicki

Najważniejsze założenia i cele Polregio e.V.

Klub Polregio e.V.wyrósł z potrzeby integracji polskojęzycznych mieszkańców Euroregionu Moza-Ren. Już po niespełna roku od ukazania się czasopisma o tej samej nazwie powstał w 2004 Klub i Stowarzyszenie Polregio e.V..  Jesteśmyt towarzystwem ogólnej użyteczności publicznej zarejestrowanym w Niemczech i kierujemy się zasadami

...czytaj więcej: Klub Polregio e.V.

|
Zarząd