|
Wiesiek Lewicki

Najważniejsze założenia i cele Polregio e.V.

Klub Polregio e.V.wyrósł z potrzeby integracji polskojęzycznych mieszkańców Euroregionu Moza-Ren. Już po niespełna roku od ukazania się czasopisma o tej samej nazwie powstał w 2004 Klub i Stowarzyszenie Polregio e.V..  Jesteśmyt towarzystwem ogólnej użyteczności publicznej zarejestrowanym w Niemczech i kierujemy się zasadami prawa niemieckiego dla naszej działalności.

Cele Klubu i Stowarzyszenia Polregio e.V.:

 • stworzenie platformy wymiany informacji na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego między polskojęzycznymi mieszkańcami Euregio i Nadrenii Północnej Westwalii
 • stworzenie możliwości nawiązywania kontaktów między przedsiębiorcami polskojęzycznymi w Euregio i NRW, oraz krajami europejskimi
 • wspieranie aktywne idei integracji europejskiej poprzez spotkania, workshopy, sympozja, konferencje, kongresy i realizację celowych projektów
 • krzewienie i pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych poprzez organizowaniefestynów, koncertów, wystaw i innych programów artystycznych
 • nawiązanie kontaktów i współpraca z innymi podobnymi organizacjami w Niemczech  innych krajach jednoczącej się Europy

Kto jest członkiem Polregio e.V.

 • Członkiem Polregio e.V.zostanie tylko ten, kto sam pisemnie złoży deklarację członkowską
 • Sympatykiem jest ten, kto wspiera nasze idee i spotyka się z nami na naszych  imprezach
 • Honorowy członek Polregio e.V.to ten, którego cenimy i pragniemy gościć wśród nas

Dlaczego warto zostać Członkiem Polregio e.V.

 1. członkowstwo w Klubie Polregio e.V.. to wyraz zaangażowania w społeczeństwo obywatelskie i rozwój życia kulturalnego Polonii
 2. to spotkania i przeżycia w gronie dobrych znajomych i poznawanie nowych przyjaciół
 3. to nowe kontakty społeczne, kulturalne, prywatne i zawodowe
 4. to możliwość oferowania i otrzymania wsparcia i konkretnej pomocy społecznej
 5. to możliwość uczestniczenia w imprezach kulturalnych z udziałem twórców polskich i wybitnych osobowości polskiego pochodzenia
 6. to regularne otrzymywanie informacji o imprezach kulturalnych i społecznych w euroregionie Moza-Ren, NRW i krajach europejskich
 7. to swobodna wymiana informacji i inspiracji twórczych w miłym towarzystwie
 8. to regularne otrzymywanie informacji na stronach www.polregio.eu  i facebooku
 9. to wreszcie darmowy udział na wszystkie imprezy organizowane przez Polregio e.V.
 10. to inny wymiar istnienia w społeczeństwie obywatelskim w Euregio, NRW i krajach UE.

Zarząd Polregio e.V.zaprasza do członkostwa oraz do udziału w naszych spotkaniach i imprezach.

Wiesław Lewicki

Prezes Polregio e.V.
 

Statut (PDF)

Deklaracja (PDF)