Kolejne nominacje do nagrody Polonicus w 2021

Kapituła nagrody Polonicus zdecydowała o kolejnych wyróżnieniach ważnych dla Polonii osobistości w kategoriach kultury i animacji życia Polonii. Wręczanie kolejnych nagród Polonicus ze względu na powracające fale pandemii w roku 2021 planowane są hybrydowo.

Laureatem nagrody za działalność dla Polonii jest Ferdynand Domaradzki, który przewodniczy Polskiej Radzie Związku Krajowego w Berlinie. Jest też aktywnym rolnikiem uprawiającym jeden z największych areałów rolnych na terenie Berlina. Zna go cała Polonia w Berlinie.. Ferdynand Domaradzki od wielu lat inspiruje Polonię do działania zapraszając do Berlina na wiele wspaniałych spotkań kulturalnych. Wszyscy znają organizowane przez niego „Koncerty Noworoczne”, coroczne majowe festyny na jego posiadłościach z okazji „Dnia Polonii” czy też jesienne pikniki nie tylko dla dzieci „Wesoła Łąka”. Nauka Języka polskiego zawsze leżała mu na sercu a szczególnie w okresie intensywnej pracy w Polskim Towarzystwie Szkolnym „Oświata” w Berlinie. Uroczyste wręczenie nagrody Polonicus planowane jest we wrześniu b.r. w obecności berlińskiej Polonii.

Honorową nagrodę Polonicus w dziedzinie kutury za wybitne zasługi na rzecz polskiej literatury na świecie i za całokształt twórczości kapituła zdecydowała przyznać Oldze Tokarczuk.  Polska pisarka znana jest jako eseistka, poetka i autorka scenariuszy, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, laureatka The Man Booker International Prize w roku 2018 za powieść „Bieguni” (Flights), oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: „Bieguni” w roku 2008 i „Księgi Jakubowe” w roku 2015. W roku 2008 na zaproszenie Polregio acheńska Polonia jak i kilka miast Nadrenii Północnej-Westfalii, miała okazję spotkać się z Olgą Tokarczuk w ramach promocji książki „Bieguni” z inicjatywy najbardziej znanego promotora polskiej literatury w Niemczech ś.p. dr Albrechta Lemppa, ówczesnego dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pisarka wielokrotnie spotykała się z Polonią w Niemczech m.n. na planowanych Targach Książki we Frankfurcie czy też aktualnie w listopadzie b.r. na Festiwalu Kultury w Bitburgu, podczas którego chcemy uroczyście wręczyć Pani Oldze Tokarczuk honorową nagrodę Polonicus.

Przypomnę, że pierwsze tegoroczne nagrody Polonicus zostały wrączone w czerwcu w Sali Koronacyjnej historycznego ratusza w Aachen. W uznaniu za wieloletnią realną współpracę z Polonią oraz ustawiczny wkład w polsko-niemiecki dialog honorową nagrodę Polonicus odebrał premier Armin Laschet, przyjaciel Polek i Polaków w Nadrenii Północnej-Westwalii. Wyjątkowe podziękowanie europejską nadzwyczajną nagrodą Polonicus 2021 dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich 10 kadencji, za opiekę nad Polonią na świecie, odebrał urzędujący Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, a do podziękowań okolicznościowym listem dołączyła się również Rada Polonii Świata.

Krótka historia nagrody europejskiej Polonii „POLONICUS” – nagrodę tę przyznaje europejska Polonia poprzez struktury Instytutu o tej samej nazwie we współpracy z wieloma organizacjami zrzeszonymi w EUWP. Honorowy patronat nad nagrodą Polonicus objął od jego pierwszej edycji ambasador RP dr Marek Prawda, a następnie Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Bogdan Borusewicz oraz obecnie Marszałek prof. Tomasz Grodzki. Od początku istnienia nagrodę Polonicus wspiera swym doświadczeniem i zaangażowaniem należąca do Kapituły Nagrody Polonicus senator Barbara Borys-Damięcka.

Już prawie 50 wybitnych osobistości życia politycznego, społecznego i kulturalnego z Polski, Niemiec i całej Europy otrzymało do tej pory to wyjątkowe europejskie wyróżnienie. Polacy z Zachodu, pamiętając o Polakach ze Wschodu Europy, w 2014 roku przyznali nagrodę Polonicusa Andżelice Borys – prezesowi Związku Polaków na Białorusi aktualnie więzionej i walczącej o przywrócenie demokratycznych wyborów. W gronie wyróżnionych nagrodą Polonicus znaleźli się Europejczycy z Belgii, Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Więcej o historii nagrody europejskiej Polonii Polonicus można znaleźć na stronach portalu Porta Polonica oraz na stronach www.institut-polonicus.eu .

Wiesław Lewicki

Przewodniczęcy Kapituły, Europejski Institut Kultury i Mediów Polonicus VoG

Fotos: Wikipedia, private Samlung ,  Marta Marchlewska-Wilczak, Dariusz anka, Kancelaria Senat -Land NRW / Mark Hermenau

Projekt realizowany ze środków stowarzyszenia Polregio e.V.

jest dofinansowany ze środków Federalnego Pełnomocnika ds Kultury i Mediów

      

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Ich stimme zu
Alles ablehnen
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Trustpilot
Accept
Decline
Base
wesentliche Cookies, die für das Funktionieren der Website erforderlich sind
www.polregio.eu
Accept
Decline