Reminiscencje z V Kongresu Organizacji Polskich w Berlinie

"Od emigracji przez integrację do pełnego uczestnictwa. 30 lat polsko-niemieckiego traktatu, 30 lat emigracji. Jak widoczni są dziś niewidzialni Polacy?", pod takim tytułem odbył się w Berlinie w dniach 17 do 19. września bieżącego roku V Kongres Organizacji Polskich w Niemczech wraz z Forum Młodej Polonii zorganizowany przez stowarzyszenie Konwent Organizacji Polskich w Niemczech. Tegoroczny Konges miał na celu omówienie aktalnej sytuacji Polonii w Niemczech pod kątem jubileuszu 30 lecia traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i potrzeby jego aktualizacji po 30 latach z punktu widzenia faktu, że Polska jest już od roku 2004 pełnym członikiem Unii Europejskiej i w pełni korzysta z europejskich przywilejów. Jednym z celów Kongresu było przeanalizowanie sytuacji Polonii w Nieczech od pokolenia emigrantów, przez pokolenie zintegrowane, aż do młodej Polonii i jej dialogu pełnego uczestnictwa.

Pierszy panel pod tytułem: „Polonia spotyka swoich przedstawicieli, przedstawiciele spotykają Polonię” otworzył referat pt. „Polski jako język kraju pochodzenia w Niemczech”. Jako pierwsza wystąpiła Dr. Anna Mróz z Instytutu Slawistiki Uniwersytetu Greifswald, ekspert w zakresie wielojęzycznego wychowania dzieci i młodzieży, przedstawiając uczestnikom Kongresu referat omawiający korzyści i potencjały z tego płynące.

Następnie w dyskusji podiumowej wzięli udział przedstawiciele niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej wraz z pełnomocnikiem d/s Polonii na poziomie federalnym Hansem-Leo Dirksem oraz landowymi pełnomocnikami Polonii w osobach Katariny Niewiedzial przedstawicielki Berlińskiego Senatu ds. Integracji i Emigracji, Anett Roswora przedstawicielki ds. Integracji, Emigracji i Uchodźców wolnego miasta Turyngii oraz Thorstenem Klute pełnomocnikiem d/s Polonii w NRW.

Moderację prowadziły Joanna Szymanska & Dr. Kamila Scholl-Mazud/s rek.

Inaugurację Kongresu w imieniu stowarzyszenia Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech jako organizatorzy otworzyli Wiesław Lewicki i Alexnader Zając. Słowo wstępne w formie online wygłosił Stephan Mayer Członek Niemieckiego Bundestagu, Parlamentarny Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny.

Dyskusję panelową pt.: „30 lat polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie. Jak widoczni są dziś niewidzialne Polki i Polacy?" z gośćmi Cornelią Piper Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, byłą Minister stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Prof. Ritą Sussmuth, byłym Prezydentem Niemieckigo Bundestagu, Katariną Niewiedzial, przedstawicielką Berlińskiego Senatu ds. Integracji i Emigracji, przedstawicielką Polonii w Berlinie, Thorstenem Klute przedstawicielem Polonii z NRW, z dr. Markiem Prawdą dotychczasowym szefem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, byłym ambasadorem Polski w Berlinie,  Magdaleną Wiążewicz z Federalnego Zjednoczenia Polskich Nauczycieli oraz Dr. Kamilą Scholl-Mazurek z Polskiej Sieci Federalnej ds. Partycypacji i spraw socjalnych w Niemczech.

Dyskusję panelową prowadizł Cornelius Ochmann dyrektor zarządzający, członek zarządu Fundacji ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Po intensywnej wymianie nastąpił akcent muzyczny, który uczestnikom kongresu dostarczył prof. Leszek Żądło.

W kolejnym dniu kongresu odbyła się debata otwierającej dzień drugi pt. „Nowe wyzwania nowe otwarcie” w której udział więli: Agnieszka Siemasz-Kałuża i Grażyna Kamień-Soffker z Federalnej Konferencji ds. Języka polskiego i grup roboczych, Joanna Maria Stolarek szefowa fundacji Heinricha Bolla w Warszawie, Tomasz Klon z zarządu Polonii w Berlinie, Krzysztof Blau z polskiej sieci federalnej ds. Partycypacji i spraw socjalnych „Part of Europe” oraz Wiesław Lewicki ze stowarzyszenia Konwentu polskich organizacji w Niemczech.

Następnie uczestnicy kongresu zostali zaproszeni do udziału w grupach roboczych w czterech forach:

Forum I Partycypacja i sprawy socjalne, moderację prowadziły Katarzyna Werth i Joanna Szymanska

Forum II – nowe drogi – kształcenie – moderację prowadziły Agniszka Siemasz-Kałuża i Grażyna Kamień-Soffker

Forum III – Forum Młodej Polonii – modrację prowadził Tomasz Klon i Maciej Mieczkowski oraz

Forum IV – Polonia Forum – moderację prowadził Wiesław Lewicki i Alexander Zając.

Po intensywnej pracy w grupach roboczych uczestnicy wypracowali postulaty, których streszczenie przedstawili całemu kongresowi, a które zakończyło się dyskusją z udziałem publiki. Po tym nastąpiło podsumowanie całego kongresu i prezentacja wyników oraz przestawienie impulsów na przyszłość.

Na zakończenie dnia drugiego Kongresu uczestnicy mieli przyjemność wzięcia udziału w wieczorze muzycznym zorganizowanym przez Ferdynadna Domaradzkiego, laureata nagordy Polonicus, w jego ujeżdżalni koni pod Berlinem.

Tekst: Anna Klimaszewska-Golan, Redaktor Forum Polonicum

Kolonia, 03.10.2021

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Ich stimme zu
Alles ablehnen
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Trustpilot
Accept
Decline
Base
wesentliche Cookies, die für das Funktionieren der Website erforderlich sind
www.polregio.eu
Accept
Decline